Portfolio – konzultace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MPK Z 1 3 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 23 až 28 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

zlepšení orientace v galerijním i komerčním sektoru, uplatnění po studiu

Zkvalitnění portfolia

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

umělecké portfolio pro konzultaci

Obsah kurzu

Příprava uměleckých a profesních portfolií, setkání s odborníky z uměleckého i komerčního provozu – profesní uplatnění atd.

Práce na portfoliu – zlepšení logické stavby, rozsahu, práce s headlinem, práce s textem, celkový layout

Konzultace kvality fotodokumentace – kombinace celkových pohledů, referenčních snímků a detailu, postprodukce, podmínky k focení

Doporučená nebo povinná literatura

Anna-Kaisa Rastenberg - Iris Sikking (eds.), Why Exhibit? Positions on Exhibiting Photographies. Amsterdam: Fw:Books - Helsinki: University of the Arts 2018.

Francois Bovier - Adeena May (eds.), Exhibiting the Moving Image. Zurich: JRP/Ringier - Dijon: Les presses du reél 2015.

Alessandra Mauro (ed.), Photoshow: Landmark Exhibitions that Defined the History of Photography. London: Thames & Hudson 2014.

Tamara Trodd (ed.), Screen/Space: the Projected Image in Contemporary Art. Manchester: Manchester University Press 2011.

Lucy Steeds (ed.), Exhibition. Cabridge, Mass.: The MIT Press 2014.

Shirley Read, Exhibiting Photography: A Practical Guide to Displaying Your Work. Oxford: Focal Press 2013.

The Fashion Business Manual https://fashionary.org/products/fbm#

Hans Ulrich Obrist Interviews https://www.amazon.com/Hans-Ulrich-Obrist-Interviews-Vol/dp/888158431X

David Korecký, Médium kurátor, https://www.kosmas.cz/knihy/149250/medium-kurator/

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast, účast na hodnocení portfolia, úprava portfolia

Poznámka

Životopis přednášejícího:

Tomáš Souček - Životopis Fotograf. V roce 2006 absolvoval obor fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Během studia byl na roční stáži na Royal Academy of Art, Den Haag Holandsko. Věnuje se fotografii architektury, designu a uměleckých děl. Spolupracuje s předními českými architekty a umělci, s galeriemi a kulturními institucemi. Se svou volnou tvorbou se účastní výstav v Čechách i v zahraničí. Publikoval např. v knihách Domy z meziprostoru, Naturalia - sbírky bez hranic, Forma následuje risk, František Bílek a kniha.

Michelle Adlerová

Photographer, Creative Director, Art Director, Ideamaker, Copywriter, Artist, Curator, Creative Consultant, Graphic Designer, Teacher, Member of the Art Group Pode Bal

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů