Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
301DAS1 Dramaturgická analýza scénáře 1 česky Z 2 26S
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 česky Út
15:40–18:05
Učebna KSS 311
Z 1 26S
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky ZK 3 26T
305MEP1 Mediální právo 1 česky 08:30–17:00
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 8S
373NMM2 Myšlení a média 2 česky Čt
13:10–14:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2T
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce česky 09:00–12:15
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12S
303RD Radiodokument česky ZK 10
303VZ Vyprávět zvukem česky Z 2 7S