English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
301DAS1 Dramaturgická analýza scénáře 1 česky Z 2 26/S
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
Z 1 26/S
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 česky ZK 3 26/T
305MEP1 Mediální právo 1
 
česky ZK 2 12/S Předmět není vypsán
305MEP2 Mediální právo 2 česky 08:30–17:00
Učebna KP 330
ZK 2 12/S
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce česky 09:00–12:15
Místnost pedagogů KP
Z 2 12/S
303RD Radiodokument česky ZK 10
303VZ Vyprávět zvukem česky Z 2 24/S
Platnost dat k 18. 6. 2018