Basic actor's training 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
109ZHT1 Z 1 4T Czech winter

Subject guarantor

Roman HORÁK

Name of lecturer(s)

Roman HORÁK

Learning outcomes of the course unit

Poznání a rozvoj těla herce jako artikulačního nástroje, všestranné vnímání těla, vytříbení artikulačních a výrazových schopností prostřednictvím různých principů mimického divadla a tanečních technik; Zaměření na individuální a partnerskou práci a práci v prostoru, kondiční trénink, rozvoj psycho-fyzických schopností, rozvoj rytmického cítění;

Mode of study

Movement, rhythmic, relaxation and vocal exercises.

Prerequisites and co-requisites

Tělesné a psychické předpoklady pro hereckou práci v mimickém divadle.

Course contents

Herecká, rytmická, gymnastická a taneční cvičení k docílení duševní koncentrace i dobré tělesné kondice, zlepšení flexe, strečink korpusu a trénink pohybové paměti, cvičení reakceschopnosti, uvolnění těla, psycho-fyzická cvičení s konkrétním záměrem s cílem vytříbit tělesnou artikulaci. Individuíální a skupinová práce.

Recommended or required reading

  1. M. Čechov, O herecké technice, Divadelní ústav, Praha 1996
  2. P.Brook, Pohyblivý bod, Ypsilon, Praha 1989
  3. E.Barba/N.Savarese, Slovník divadelní antropologie, Divadelní ústav a Nakladatelství. LN 2000
  4. J. Grotowski:Divadlo a rituál, Nakladatelství Kalligram, Bratislava, 1999
  5. P. Brook:Prázdný prostor, London, 1968, II.díl
  6. R.Horák:Herecký trénink, HAMU, Praha, 2007

Assessment methods and criteria

Zápočet bude udělen na základě účasti na hodiunách výuky.

Note

Bez údaje.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans