Basic actor's training 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
109ZHT2 Z 1 4T Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Poznání a rozvoj těla herce jako artikulačního nástroje, všestranné vnímání těla, vytříbení artikulačních a výrazových schopností prostřednictvím různých principů mimického divadla a tanečních technik; Zaměření na individuální a partnerskou práci a práci v prostoru, kondiční trénink, rozvoj psycho-fyzických schopností, rozvoj rytmického cítění;

Mode of study

Movement, rhythmic, relaxation and vocal exercises.

Prerequisites and co-requisites

Tělesné a psychické předpoklady pro hereckou práci v mimickém divadle.

Course contents

Herecká, rytmická, gymnastická a taneční cvičení k docílení duševní koncentrace i dobré tělesné kondice, zlepšení flexe, strečink korpusu a trénink pohybové paměti, cvičení reakceschopnosti, uvolnění těla, psycho-fyzická cvičení s konkrétním záměrem s cílem vytříbit tělesnou artikulaci. Individuíální a skupinová práce.

Recommended or required reading

  1. M. Čechov, O herecké technice, Divadelní ústav, Praha 1996
  2. P.Brook, Pohyblivý bod, Ypsilon, Praha 1989
  3. E.Barba/N.Savarese, Slovník divadelní antropologie, Divadelní ústav a Nakladatelství. LN 2000
  4. J. Grotowski:Divadlo a rituál, Nakladatelství Kalligram, Bratislava, 1999
  5. P. Brook:Prázdný prostor, London, 1968, II.díl
  6. R.Horák:Herecký trénink, HAMU, Praha, 2007

Assessment methods and criteria

Zápočet bude udělen na základě účasti na hodiunách výuky.

Note

Bez údaje.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans