Speech Propedeutics 3

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
202EVC3 Z 1 1T English winter

Subject guarantor

Howard Scott LOTKER, Michaela RAISOVÁ

Name of lecturer(s)

Howard Scott LOTKER, Michaela RAISOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Learning outcomes of the course unit

All based on appropriately selected texts primarily of Czech provenience.

All in connnection with Recitation and its Teaching 1 according to talent.

Mode of study

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Systematic work from class to class and intensive preparations at home of a selected text or texts. Linked to Recitation and its Instruction 1 dependent on talent.

Recommended or required reading

Čunderle, Michal: Malá propedeutika přednesu. In Řečiště 1999/4, s. 4-6.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006.

Válková, Libuše - Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU 2005.

Vyskočil, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2005.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: class participation, attendance (75%), paper and disucssions over the recommended readings.

Schedule for winter semester 2020/2021:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2020/2021:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans