Group Training of Voice Education 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
202SHY2 ZK 1 2T Czech summer

Subject guarantor

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Name of lecturer(s)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Mode of study

Prerequisites and co-requisites

Basic music-theory knowledge, high-school knowledge of breathing, voice and articulation instruments, musicality, presumed study.

Course contents

Vocal training is understood as one of the componentos of creative training „quality self-realization“ in the sense of moving to a self-awareness and one's potential. In this called training by the voice.

Vocal potential is understood as one of the main requirement of creative events.

Topics:

Recommended or required reading

Čunderle, M. (ed.): Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006.

Hančil, J.: Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Lewis, D.: Tao dechu. Praha, Pragma 2000.

Martienssenová - Lohmanová F.: Vědomé zpívání. Praha, SNP 1987.

Válková, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, Praha, AMU 1999.

Válková, L. / Vyskočilová, E.: Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha, AMU 2007

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on:

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans