Speech Propedeutics 6

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
202VPB6 ZK 4 1T Czech summer

Subject guarantor

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ

Name of lecturer(s)

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Learning outcomes of the course unit

All based on appropriately selected texts primarily of Czech provenience.

All in connnection with Recitation and its Teaching 1 according to talent.

Mode of study

Regular class with majority of instruction hours in individual instruction (one to one).

Analysis of practices and summary exam.

Discussions on the recommended literature.

All related to „Recital and its instruction 5“ according to individual talent.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Systematic work from class to class and intensive preparations at home of a selected text or texts. Linked to Recitation and its Instruction 1 dependent on talent.

Recommended or required reading

Čunderle, Michal: Malá propedeutika přednesu. In Řečiště 1999/4, s. 4-6.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006.

Válková, Libuše - Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU 2005.

Vyskočil, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2005.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: class participation, attendance (75%), paper and disucssions over the recommended readings.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans