Stage Speech 4

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
204JML4 ZK 1 2T Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Magdalena GRACEROVÁ-CHRZOVÁ, Lenka VELIKÁ

Learning outcomes of the course unit

Ability of internal body imagination, intonation abilities, mastery of breath support, sense of rhythm, understanding and use of all resonance types, logical phrasing abilities, text analysis, master of all dramatic verse types, creative intonation. Proper use of body, voice and speaking potential in a space.

Mode of study

Uncovering interpretation potential in various types of texts. Perception of partner intonation and communication. Mastery of spatial challenges, consolidating vocal and speaking quality.

Prerequisites and co-requisites

Ability of internal body imagination, intonation abilities, mastery of breath support, sense of rhythm, understanding and use of all resonance types, logical phrasing abilities, text analysis, master of all dramatic verse types, creative intonation. Proper use of body, voice and speaking potential in a space.

Course contents

Vocal and speaking maleability, setting vocal range, creative approach to speaking in an acting role.

Recommended or required reading

-Základy jevištní mluvy 1 a 2 (Jiřina Hůrková a Hana Makovičková SPN 1984)

-Česká výslovnostní norma (Jiřina Hůrková SCIENTIA spol. s. r. o. ped. nakl. Praha 1985)

-Předpoklady hereckého projevu (Jaroslav Vostrý - vydalo Ministerstvo školní mládeže a tělovýchovy ČR 1991 jako metodickou příručku)

-Úvod do teorie verše (Josef Hrabák SPN 1978)

-Kultura mluveného slova (Radovan Lukavský AMU 2000)

-Být nebo nebýt (Radovan Lukavský SPN Praha 1981)

-Ano, slyšet se navzájem - České divadlo 10, Divadelní ústav 1985

-Jevištní řeč a jazyk dramatu - České divadlo 12, Divadelní ústav 1990

-Antická jména - jak je číst a skloňovat (Jiřina Hůrková AMU 2005)

-B. Bála, M. Sovák: Hlas, řeč, sluch, Praha 1962 /6. přepr. vydání/

-Autorský kol. hlasové výchovy a zpěvu DAMU: Technika mluvy a zpěvu herce (Úvod do problematiky)

-Hana Makovičková: Rozpravy o mluvení, skripta 2 díly

-Kol. autorů: Slovníček uměleckého přednesu, Praha 2000

Assessment methods and criteria

Criteria for receiving credit are mastery of breating, voice and articulation techniques, interpretation and mastery in phrasing, rhythm and style of a prose text. Mastery of dramatic poetry, applicatoin of acquired skills in a dramatic text and verbal stage behaviour throughout an acting role in a graduate performance.

A condition for credit is mastery of the requirements and demands for an actor in a stage role.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans