Acting 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205HTV2 Z 1 10S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Development of acting abilities and skills in the creation of stage formats.

Mode of study

Improvisation, sharing in the creation of a stage form, work in a role.

Prerequisites and co-requisites

Proper dialogue behaviour skills in original work and in theatre play. Completion of Acting Training.

Course contents

An elective course continuing Acting Training, broadening acting skills in working on a theatre piece.

  1. Building and Development: space and movement memory, acting imagination and imagery.
  2. Development of improvisation and practicing stimulation perception, imagery and be able to communicate those.
  3. Complex communication exercises.
  4. Independence.
  5. Pair behaviour - dialogue.
  6. Collective works - mutual evaluation.
  7. The text as a basis for theatrical narrative.
  8. Acting improvisation.
  9. Working with play excerpts or the independent works of students.

Recommended or required reading

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Přel. Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 248 s. Přel. z: The Shifting Point.

---. Prázdný prostor. Přel. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988. 232 s. Přel. z: The Empty Space.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Přel. Zoja Oubramová. Praha: Divadelní ústav; Praha: DAMU, 1996. Přel. z: To the Actor. 134 s. Edice Světové divadlo. ISBN 80-7008-054-X.

LUKAVSKÝ, Radovan. Být nebo nebýt: Monology o herectví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 248 s.

PILÁTOVÁ, Jana (ed.). Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (první část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990130 s. ISBN 80-85040-05-3.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (druhá část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 126 s. ISBN 80-85040-07-7.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (třetí část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 134 s. ISBN 80-85040-07-8.

STANISLAVSKIJ, vl. ALEXEJEV, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta. Přel. Jaroslav Hulák. Praha: Athos, 1946. 464 s. Přel. z: Rabota akťjora nad soboj. Dněvnik uřenika [1938].

TAIROV, Alexandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Přel. Alena Morávková a Zdeňka Psůtková. Praha: AMU, Divadelní fakulta, ústav dramatické a scénické tvorby, 2005. 200 s. Disk, velká řada, sv. 1. Přel. z: ??????? ?????????. ??????, ??????, ????, ??????. ISBN 80-7331-035-X.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on activity in exercises and work on the stage form.

Note

For final year master's students.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans