Voice within Methodology 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205XHSM1 Z 2 8S Czech winter

Subject guarantor

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Name of lecturer(s)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Aimed at removing faulty vocal habits and focusing on creating vocal individuality.

Mode of study

Contact instruction, discussion, analysis of recorded examples.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

One of the most important courses which develop personal and psycho-somatic facilities. Providing the drama training education student with skills important for verbal communication in particular (breating, voice, articulation, ortoepie, speaking dynamics, modulation, speaking expression). The aim is discovering a feeling for the body in relation to opening the road to vocal individuality.

Recommended or required reading

DANZER, Gerhard. Psychosomatika: Celostný pohled na zdraví těla i duše. Přel. Renata Höllgeová. Praha: Portál, 2001. 244 s. Přel. z: Psychosomatik. Gesundheit für Körper und Geist [1998]. ISBN 80-7178-456-7.

FELDENKRAIS, Moshe. Feldenkraisova metoda: pohybem k sebeuvědomění. Přel. Václav Zdražila. Praha: Pragma, 1996. 188 s. Přel. z: Bewußtheit durch Bewegung [1978]. ISBN 80-7205-058-3.

LEWIS, Dennis. Tao dechu: Naučte se správně dýchat. Přel. Přel. Jan Brázda. Praha: Pragma, 2000. 156 s. Přel. z: The Tao of Natural Breathing. For Health, Well-Being and Inner Growth [1996]. ISBN 80-7205-753-7.

MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby: zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 216 s. ISBN 80-7281-037-5.

MARTIENßEN(OVÁ)-LOHMANN(OVÁ), Franziska. Vědomé zpívání: základy studia zpěvu: určeno pro posluchače fakulty hudební. Přel. Eva Zikmundová. Praha: SPN, 1987. 94 s.

Přel. z: Das bewusste Singen. Grundlegung des Gesangsstudiums [1923]

---. Vzdělaný pěvec: (Pěvecký lexikon v heslech). Přel. Eva Zikmundová. Pardubice: Kora, 1994. 332 s. Přel. z: Der wissende Sänger. Gesangslexikon in Skizzen [1963]. ISBN 80-85644-04-5.

MASTERS, Robert E. L.;HOUSTON, Jean. Naslouchejte svému tělu: Psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Přel. Ivan Kušiak. Praha: Pragma, 1994. 256 s. Listening to the Body: The psychophysical way to health and awareness [1978]. ISBN 80-85213-43-5

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6.

VÁLKOVÁ, Libuše; VYSKOČILOVÁ, Eva. Hlas individuality: Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 2005. 120 s. ISBN 80-7331-034-1.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on activity in exercises and in class.

Schedule for winter semester 2019/2020:

Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
13.10.2019 09:15–10:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ
parallel1
24.11.2019 09:15–10:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ
parallel1
15.12.2019 09:15–10:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ
parallel1
12.01.2020 09:15–10:45 Ivana VOSTÁRKOVÁ
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans