Drama Education with Children with Special Needs 1

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205ZDDS1 Z 2 24S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Radek MARUŠÁK, Lenka NOVOTNÁ

Learning outcomes of the course unit

The course aim is an approach to special needs children, primarily from the perspective of the teaching process. Self-activation and investigating paths to meeting the unique needs of persons with disabilities. Intensifying the interest and professionalism in remedial methods and approaches.

Readings of fiction with diabled heroes and presentation of them in a group with support from professional literature.

Mode of study

Workshop.

Prerequisites and co-requisites

A fundamental bearing in the working issues and approach to children with Special learning disabilities is required.

Course contents

This course is focused on issues of children with special learning needs, particularly those with special learning disabilities. The course introduced concepts, diagnostics and demonstrates various forms of adjustment and proper approach for common goals with theatre training and special education in working with children special learning disabilities.

Recommended or required reading

Doubková, M., Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení, DP, Praha 2000

Fořtová, K., Metodika pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi s SVP, NÚV 2013)

Kendíková, J., Vosmik M., Jak zvládnout problémy dětí se školou?, Dítě s SVP ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitela a další odborné pracovníky, Pasparta, Praha 2013

Kovaliková, S., Integrovaná tematická výuka, Spirála Kroměříž, 1995

Kuncová, P., KUPOZ, Kuncová Pavla, Praha 1997

Lukavská, E., Možnost využití dramatické výchovy u žáků speciální dyslektické třídy, Tvořivá dramatika, č. 9/1993,str.3-5

Matějček, Z., Dyslexie, 3. vyd. Praha, H-H 1995

Matějček, Z., Co, kdy a jak ve výchově, 3. vyd. Praha, Portál 2000

Matějček, Z., Po dobrém nebo po zlém?, 5. vyd. Praha, Portál 2000

Muller, O.: Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého 1995

Múller, O., Z pohledu speciálního pedagoga, Tvořivá dramatika, č.9/1993, str.12-13

Nešporová, D.: Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy, diplomová práce, katedra výchovné dramatiky, DAMU, Praha 2000

Munden, A., Arcelus, J., Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Portál, Praha 2002

Novotná, L., Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, DP, Praha 2001

Otevřelová, H, Oteřel M..: Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení, www.hanaotevrelova.cz

Provazník, J.: Dramatická výchova s dětmi s LMD, In. Tvořivá dramatika 1991, č. 4

Provazník, J., Dramatická výchova s dětmi s LMD, Tvořivá dramatika, č. 4/1991, str. 7-11

Provazník, J.: Děti a loutky, AMU, Praha 2008

Riefová, S. F:, Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, 1. vyd. Praha, Portál 1999

Selikowitz, M., Dyslexie a jiné poruchy učení, 1. vyd. Praha, Grada 2000

Swiekoszová, Jana: Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání, REPRONIS Ostrava, 2005

Swierkoszová, Jana: Specifické poruchy chování diagnostika - reedukace, REPRONIS Ostrava 2006

Swierkoszová, Jana: Metoda dobrého startu (prevence poruch učení, dětem z minoritních skupin) Kasimo Ostrava, 1998

Tymichová, H., Nauč mě číst a psát, 3. vyd. Praha, SPN 1992

Vágnerová, M., Psychologie handicapu, Praha 1993

Vágnerová, M., Variabilita a patologie psychického vývoje, UK Praha, 1. vyd., 1993

Valenta, M., Reisman, M.D.: Dramatoterapie, Netopejr, Olomouc, 1999

Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik, ISV, Praha, 1999

Volemanová, M.: Přetrvávající primární reflexy, Institut neuro-vývojové terapie, www.Red-Tulip.cz

Zelinková, O., Pedagogická diagnostika a IVP, 1. vyd. Praha, Portál 2001

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody práce s dětmi s LMD - především pro učitele

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) - především pro rodiče a vychovatele

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU - především pro 1. stupeň ZŠ

Žáčková, H., Jucovičová, D., Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole

Žáčková, H., Jucovičová, D., Relaxace nejen pro děti s LMD

Žáčková, H., Jucovičová, D., Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (i pro SŠ)

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody reedukace SPU - smyslové vnímání

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody reedukace SPU - dyslexie; Metody reedukace - dysgrafie, Met.reedukace - dysortografie

Další dobré tipy na literaturu, semináře - na www.dyscentrum.cz

Assessment methods and criteria

The result is one's presentation of work with children with special learning disabilities and completion of the evaluation questionnaire.

Note

None.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans