Bachelor seminar 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
206BKS2 Z 2 1T Czech summer

Subject guarantor

Doubravka SVOBODOVÁ, Denisa VÁCLAVOVÁ

Name of lecturer(s)

Doubravka SVOBODOVÁ, Denisa VÁCLAVOVÁ

Learning outcomes of the course unit

The goal of the course is a creative approach and reflection on students' present theoretical and practical work.

Mode of study

Completing the „pre-dissertation“ course work to a defined length, its presentation and defense in class. Participation in testing the presented works of other students. Students discuss the presented works and investigate optimal solutions of the mapped out issues related to their own experience and knowledge with the instructor.

Prerequisites and co-requisites

Participation at seminars, written work.

Course contents

Light and sound in the theatre.

European theatrical network.

Copyright in practice.

The legislative process with impact on cultural activity.

Auditions and selection processes - creation of a project.

Coproduction of a project.

International festivals.

Specific features of minority theatrical genres.

Credit given at the end of the course.

Recommended or required reading

Bing, Rudolf: 5000 večerů v opeře. Editio Supparphon, Praha 1988.

Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. (Ed.: Vladimír Just) Divadelní ústav, Praha 1995.

Drucker, Peter: řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Management Press, Praha 1993.

Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle. (skripta) SPN, Praha 1990.

Kotler, Philip: Marketing. Management. Victoria Publishing, Praha 1993 a další vydání.

Nekolný, Bohumil: Česká kultura v roce 2000. Barrister & Principal, Brno 2000.

Vodáček, Leo - Vodáčková, Olga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, Praha 2003.

DISK

SAD

Edice BOX

Srstka, J. Autorské právo v divadle

Hora, Jakub: Veřejnoprávní instituce. MP na KP DAMU, 2001.

Hrubý, Michal: Robert Wilson v českém divadle. MP na KP DAMU, 2002.

Chloupek, Vojtěch: Právní vztah zastupovaného autora a jeho kolektivního správce. BP na KP DAMU, 2001.

Kučerová, Tereza: Problematika exportu divadelního produktu. BP na KP DAMU, 2003.

Matvijová, Lea: Vytvoření divadelně - vzdělávacího programu podporujícího komunikaci mezi veřejností a divadlem a jeho aplikace na činnost Švandova divadla v Praze. MP na KP DAMU, 2003.

Němcová, Karolína: Práva výkonných umělců v divadelní praxi. MP na KP DAMU, 2000.

odměňování umělců. BP na KP DAMU, 1998.

Sulženko, Jiří: Mezinárodní síť nezávislých kulturních center TransEuropeHalles. BP na KP DAMU, 2003.

Václavová, Denisa: Site-specific divadelní projekty. BP na KP DAMU, 2000.

Assessment methods and criteria

Requirements for successful completion of the course: 75% class attendance, or 50% class attendance + 50% success in the written test.

Course web page

http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/diplomove-prace-1/bakalarske-prace-obhajene-na-kp

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans