Evaluation of Artistic Processes 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
206EVU1 ZK 2 2T Czech winter

Subject guarantor

Michal LÁZŇOVSKÝ

Name of lecturer(s)

Bohumil NEKOLNÝ

Learning outcomes of the course unit

Upon completion of the course, students will be able to interpret the relevance and particulars of evaluating the artistic process (theatre activity) from a management perspective.

Mode of study

The basic method is lecture activity with illustrative examples and one external person - a specialist in evaluating the practice. Supplementary exercises are classes focused on grant practice.

Prerequisites and co-requisites

 1. Knowledge of arts institution economic evaluation methods (audit).
 2. Acquaintance with principles in evaluating arts processes.
 3. Bearing in grants and programs.

Course contents

Definitiion:

The course presents methods of evaluating the artistic process and its impact from a managment perspective and covers issues in evaluating, multiplying, quantifiable effects of the arts, using methodologies of evaluating the artistic process from a management and grant perspective, that is, internal evaluation processes.

Curriculum:

 1. Concept of „cultural value“ as entree to the course.
 2. Definition and types of economic effects and economic contributions.
 3. Multiplying effects of the arts (economic and social).
 4. Reason for measuring economic impacts.
 5. Artistic process evaluation principles.
 6. BSC model?
 7. Strategic planning principles.
 8. Czech Republic MInistry of Culture and Prague grants and programs.
 9. Review of the concept of value in relation to culture policy and practice.

Class: Proposal of one's grant criteria for theatre activity.

Recommended or required reading

Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárového divadla. Brno: JAMU, 2005.

Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IU-DÚ, II. vydání, 2013.

Dostál, P., Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.

Hagoort, G., Umělecký managment v podnikatelském stylu Praha: Disk, 2009.

Chládková, B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009.

Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009.

Matarasso, F. - Landry, Ch., Hledání rovnováhy. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013.

Nekolný, B. a kol., Paradigmata moderní kulturní politiky. Praha: Institut umění, 2014

O´Brien, D., Kulturní politika-managment, hodnota a modernita. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.

Römerová, E., Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: Disk sv. 20, 2012.

Assessment methods and criteria

To successfully complete the semester with credit, participation in lectures (20%), completion of class assignments (30%) and completion of the written test (50%) are required.

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
09:00–10:30
(lecture parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 09:00–10:30 Bohumil NEKOLNÝ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans