Analysis and translation of a theoretical text 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
207APO2 ZK 3 2T Czech summer

Subject guarantor

Daniela JOBERTOVÁ

Name of lecturer(s)

Kateřina BOHADLOVÁ, Daniela JOBERTOVÁ, Ester ŽANTOVSKÁ

Learning outcomes of the course unit

The student, through translation work is acquainted with the issues and pitfalls of a professional translation. They learn the differences between the simple reading/understanding of a foreign language text and its translation to a target language. They handle issues of terminology shifts between individual language and seemingly established professional concepts. In the translation of one comprehensive professional text students verify their abilities to precisely, clearly, in terminology and style properly interpret a foreign language model text.

Mode of study

Independent work on a translation, discussions over individual versions.

Prerequisites and co-requisites

Minimum B1 level foreign language knowledge.

Course contents

This course focuses on the translation of trade texts (theory, history, essays), in particular, terminology issues in translation from the original language to the target language. Each student, upon approval by the instructor, selects a trade text of adequate length (3-8 pages) related to the topic of their thesis and translates it (including citations already exisiting in the Czech translation, etc.).

Recommended or required reading

Jiří Levý, Umění překladu, (1963), Ivo Železný, Praha, 1998.

Jiří Levý, České teorie překladu, (1957), Ivo Železný, Praha, 1996,

I. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře,

II. Sborník zásadních studií o překladu.

Olga Krijtová, Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), FF-UK, Praha, 1996.

Zlata Kufnerová, Milena Poláčková (ed.) a kol., Překládání a čeština, H+H, Jinočany, 1994.

Georges Mounin, Teoretické problémy překladu, Karolinum - nakladatelství UK, Praha, 1992.

Jan Vilikovský, Překlad jako tvorba, Ivo Železný, Praha, 2002.

Blahoslav Hečko, Dobrodružství překladu, Ivo Železný, Praha, 2000.

Milan Hrdlička, Literární překlad a komunikace, Nakladatelství ISV, Praha, 2003.

Milan Hrala (editor), Kapitoly z dějin českého překladu, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002.

The instructor may recommend additional Czech and foreign and translations for inspiration.

Texts for translation are selected with consideration of the language skills of the students (English, French, also German or Russian)

Assessment methods and criteria

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans