Theatre in the Czech Culture 1

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
207DCK1 ZK 3 2T Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Pavel JANOUŠEK, Eva KYSELOVÁ

Learning outcomes of the course unit

To give students an orientation in the constitutive traditions and basic developmental tendencies of Czech theatre in the context of the history of Czech culture and society.

Mode of study

Presentation, screening of relevant audio-visual recordings.

Prerequisites and co-requisites

No requirements.

Course contents

Rise and forming of modern Czech culture from the end of the 18th century to WWII.

Recommended or required reading

DIVADLO V ČESKÉ KULTUŘE - ZS

Basic literature:

Císař, Přehled dějin českého divadla - I. a II. díl

Císař, Česká divadelní tradice: mýtus nebo živá skutečnost?

Černý, Kalendárium dějin českého divadla

Černý (ed.) Dějiny českého divadla I-IV (příslušné kapitoly)

Josef Kajetán Tyl - edice DISK velká řada - svazek 5 /str.12-50/

Götz, Boj o český divadelní sloh /přísl. Kapitoly/

Janoušek, Rozměry dramatu

Vlašín, Avantgarda známá i neznámá

Srba, O nové divadlo

Burian, Emil František Burian a jeho program poetického divadla

Šormová (ed.), Hilar, O divadle

Petišková (ed.), Frejka, Divadlo je vesmír

Sílová, Bár (ed.), Frejkovy schovávané na schodech

Vostrý, Zdeněk Štěpánek - herec a dějiny /str. 73-139/

Hyvnar, O českém dramatickém herectví 20. století (příslušné kapitoly)

Plays:

Klicpera Veselohra na mostě, Hadrián z Římsů

Tyl Strakonický dudák, Fidlovačka

Mácha Máj

Zeyer Radúz a Mahulena

Vrchlický Noc na Karlštejně

Stroupežnický Naši furianti

Preissová Její pastorkyňa, Gazdina roba

Mrštíkové Maryša, Rok na vsi

Jirásek Lucerna

Hilbert Vina

Dyk Zmoudření dona Quijota

Šrámek Léto

Langer Periférie, Obrácení Ferdyše Pištory

Čapek Ze života hmyzu, R.U.R., Bílá nemoc

Advanced literature:

Lehár, Stich, Janáčková, Holý, Česká literatura od počátků k dnešku - I. a II. díl

Otokar Fischer, K dramatu (stať Profily na str. 12-53)

Macura, Paradox obrozenského divadla - Sb. Divadlo v české kultuře 19. století

Stich, Český jazyk a dramatický text v 19. století - Sb. Divadlo v české kultuře 19. století

Fischer, Činohra v pražských divadlech

Balajka, Přehledné dějiny literatury I (příslušné kapitoly)

Balajka, Soldán, Charous, Přehledné dějiny literatury II ( příslušné kapitoly)

Honzl, Jindřich Honzl o režii a herectví

Jochmannová, Za prostorem svět

Assessment methods and criteria

Theater in Czech Culture - Winter semester

(Exam questions)

 1. First phase of the formation of Czech national theatre: Theatre in Kotice, Patriot Theatre, Tyl's program of national theatre, Kajetanski theatre, Czech performances in the Estates theatre.
 2. Second phase of the formation of Czech national theatre: idea of national theatre, a council for managing the Czech National theatre, laying of the cornerstone of the National Theatre, Prozatimni theatre and the beginnings of the National Theatre.
 3. Revivalist drama (V.K. Klicpera, J.K. Tyl).
 4. Realism and Naturalism in Czech theatre and drama, village drama.
 5. The Modern in Czech theatre and drama (Modern Revue, Intimate free stage, Lyric theatre, Theatre of the arts, decadance, symbolism).
 6. Czech Burgher Problem dramas (K. and J. Čapek, F. Langer).
 7. Jaroslav Kvapil (in National Theatre, impressionism and psychological realism in Cyech theatre and drama - Kvapil, Hilbert, Šrámek, Vojan, Kvapilová).
 8. Karel Hugo Hilar (in DnV, National Theatre, collaboration with Vlastislav Hofman).
 9. Expressionism in Czech theatre and drama (K.H. Hilar, F. Zavřel, V. Dyk, K. and J. Čapek, J. Bartoš).
 10. Development of modern Czech acting (from Vojan to Štěpánek).
 11. Czech theatrical avant-garde (Devětsil, Dědrasbor, poestism, cabaret, Liberty theatre, V+W).
 12. Jindřich Honzl.
 13. Jiří Frejka.
 14. Emil František Burian.

Grades and credit award conditional upon completion of the exam over the period discussed. The exam is written and oral and verifies the material mastered at the level presented. Also, a knowledge of the prescribed required literature (trade publications and dramas( and a good bearing in wider social contexts.

The Dept. of Theory and Critique has listed three regular and two make-up test dates.

The student is required to register for one of the three listed regular dates.

The second make-up date is in the presence of two instructors.

Students who are registered who do not sit and have no excuse are given a grade of „X“.

Students who do not register for any of the regular date are automatically given a grade of „X“.

If as student does not pass in regular or make-up dates, they may request a Dean's date which is a commission exam.

If the registered student does attend the exam (only for extenuating circumstances), they are to at least one day prior to the exam to apologize to the examiner: zuzana.augustova@damu.cz, eva.kyselova@damu.cz

Further information

This course is an elective for all students of this school

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–13:30
(lecture parallel2)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 12:00–13:30 Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
lecture parallel2

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans