Theatre in the Context of the Western Cultural Development I. 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
207DZA2 ZK 3 2T Czech summer

Subject guarantor

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Name of lecturer(s)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Same as in the previous lectures on History of the Theatre in the Context of Western Culture.

Mode of study

Presentation, screening relevant audio-visual excerpts.

Prerequisites and co-requisites

Completion of Theatre History I 1.

Course contents

Theatre in the context of the development of Western culture 1 is intended for all first year students in all DAMU studies. The content of the lectures is to introduce the basic features of the developmental phases of European theatre from antiquity to Classicism. Experts in each phase give lectures.

Recommended or required reading

THEATRE IN THE CONTEXT OF WESTERN CULTURE I

Reading list - Summer semester 2015/2016

Primary:

Brockett: Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Carlson: Dejiny divadelných teórií (příslušné kapitoly)

Csáky: Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny

Diderot: Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Fischer-Lichte: Dejiny drámy (příslušné kapitoly)

Hugo: Předmluva ke Cromwellovi

Jurkowski: Proměny ikonosféry (příslušné kapitoly)

Krausová: Od Lessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Mikeš: Divadlo francouzského baroka

Raimund, Grillparzer, Nestroy: Vídeňské lidové divadlo: od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi

Scheible: Dramatik Arthur Schnitzler In. A. Schnitzler: Hry I

Scherhaufer: Čítanka z dějin divadelnej réžie II

Secondary:

Augustová: ediční poznámky In: A. Schnitzler: Hry I a II

Augustová: Literatura jako herectví In: V hlavní roli text

Grusková: Mein lieber Pornograph - Arthur Schnitzler a jeho doba In. Divadelní revue 4/1995

Hilmera: Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách

Kraus: Divadlo ve službách dramatu (kapitoly týkající se Marivauxe, Musseta, Nestroye)

Kučera: Moliére : moralista a posměváček

Lessing: Hamburská dramaturgie

Mikeš: Pět romantických siluet : poezie francouzského romantismu

Pelikán: Nástin dějin polské dramatiky

Preisner: Johann Nepomuk Nestroy - tvůrce tragické frašky

Procházka, Hrbata: Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty

Štěpán: Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury I

Vostrý: Prožívat, či hrát? In. O hercích a herectví

 

Plays:

Beaumarchais: Figarova svatba

Büchner: Vojcek

Corneille: Cid

Goethe: Egmont, Faust

Goldoni: Sluha dvou pánů

Gozzi: Turandot

Grabbe: Don Juan a Faust

Gribojedov: Hoře z rozumu

Hofmannsthal: Bohatec a smrt (Jederman)

Hugo: Hernani

Kleist: Princ Bedřich Homburský

Krasiński: Komedie ne božská

Kraus: Poslední chvíle lidstva

Lermontov: Maškaráda

Lesssing: Emilia Galotti, Moudrý Nathan

Marivaux: Hra lásky a náhody

Moliére: Tartuffe, Don Juan

Musset: Lorenzaccio

Nestroy: Talisman

Puškin: Boris Godunov

Racine: Faidra

Raimund: Alpský král a nelida

Schiller: Loupežníci, Úklady a láska

Schnitzler: Rej, Krajina širá

Slowacki: Balladyna

Voltaire: Candide

Moliére: Tartuffe, Don Juan

Marivaux: Hra lásky a náhody

Beaumarchais: Figarova svatba

Voltaire: Candide

Goldoni: Sluha dvou pánů

Gozzi: Turandot

Lesssing: Mina z Barnhelmu

Schiller: Úklady a láska

Goethe: Faust

Kleist: Rozbitý džbán

Büchner: Vojcek

Hugo: Hernani

Musset: Lorenzaccio

Gribojedov: Hoře z rozumu

Puškin: Evžen Oněgin, Boris Godunov

Lermontov: Maškaráda

Gogol: Revizor

Ostrovskij: Bouře

Assessment methods and criteria

Exam is from lecture and the list of readings and is only oral.

The student is required to register for one of the three announced test dates.

The second re-take is in the presence of two instructors.

A registered student who does not excuse themselves and does not attend will receive a grade of FX.

Students not registering for any of the regular test dates will receive a grade of FX.

If a student is unsucessful in the regular or the two re-takes, they may request a dean's re-take date which is an exam before a commission.

If a student is not able to attend any exam dates (only in extenuating circumstances), they are to excuse themselves in writing at least one day prior to the testing instructor: eva.kyselova@damu.cz

Further information

This course is an elective for all students of this school

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans