Interpretation Seminar 1

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
207INS1 ZK 3 2T Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Pavel JANOUŠEK

Learning outcomes of the course unit

Mode of study

Discussion combined with concept interpretation, text analyses.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Recommended or required reading

ARISTOTELES. Poetika. Praha: Oikoymenh, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1.

BRECHT, Bertolt. Zcizující efekty v čínském hereckém umění. In: Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958, s. 39-49.

DIDEROT, Denis. Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-187-7.

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4.

FREYTAG, Gustav. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.

HOSTINSKÝ, Otakar. Umění [heslo]. In: Ottův slovník naučný XXVI, Praha: J. Otto, 1907.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995. ISBN 80-900066-8-X.

JANOUŠEK, Pavel. Drama jako literární fakt, Interní subjekt v dramatu. In: Studie o dramatu, Praha: ÚČL AV ČR – H & H, 1993, s. 5-38. ISBN 80-85778-04-1.

JANOUŠEK, Pavel. Drama jako metodologický problém. In Kubínová, Marie (ed.). O poetice literárních druhů. Praha: ÚČL AV ČR, 1995. ISBN 80-85778-10-6.

LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. ISBN 978-80-88987-81-9.

LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha: Melantrich, 1987.

PROCHÁZKA, Miroslav. O povaze dramatického textu. In: Týž. Znaky dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988, s. 11-30.

STRUCK, Wolfgang. Drama a divadlo. In: Pechlivanos, Miltos, ed. et al. Úvod do literární vědy. Praha: Herrmann & synové, 1999. ISBN 80-238-5329-5.

SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969.

VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999. ISBN 80-86055-60-4.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1986.

Assessment methods and criteria

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
14:00–15:30
(parallel2)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 14:00–15:30 Pavel JANOUŠEK Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
parallel2

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans