Close-reading of Texts about Theatre 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
207PCO1 Z 2 2T Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Vít NEZNAL

Learning outcomes of the course unit

Upon completion of the course the student will be able to independently critically analyse covered writings and possible additional studies, this means to indicate key passages, formulate astracts and theses, interpret individual terms, etc. and arrange them in the context of Czech theatre theory.

Mode of study

Classes, moderated discussions, „close-reading“.

Prerequisites and co-requisites

None.

Course contents

This course is devoted to the analysis of pivotal writings, primarily the Czech post-Zich structural-semiotic school. As well it offers its arrangement into the context of foreign theatre theory. The conclusions should serve the students as a greater understanding of the terminology of Czech theatre theory (acting figure and drama person, significant image presentation and technique, stage character, intention and non-intention, interpretation, components of theatre, direction and dramaturgy, artefact and aesthetic objects and a piece, authorship, medial structure of a theatre act, rehearsal, etc.). As well, the course should elucidate to the students the particular of Czech thought about theatre based on covered writings.

Recommended or required reading

Writings for analysis will be selected from the following:

CÍSAŘ, Jan. Hmota v pohybu a prostoru. In Disk, č. 10. Praha: AMU, 2004, s. 30-44.

CÍSAŘ, Jan. Proměna Herectví. In České divadlo 4: Nad současným českým herectvím. Praha: DÚ, 1981, s. 7-19.

ETLÍK, Jaroslav. Činohra. In Divadelní revue, 2001, č. 1, s. 61-62.

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění. In. Divadelní revue 10, 1999, č. 1, s. 3-30.

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In KLÍMA, Miloslav a kol. Divadlo a interakce. Praha: Pražská scéna, 2006, s. 13-26.

FISCHER-LICHTE, Erika. Čím je představení v kultuře performancí? Pokus o definici. In Divadelní revue, 2009, č. 3, s. 13-21.

HOSTINSKÝ, Otakar. O klasifikaci uměn. In. O umění. praha: Československý spisovatel, 1956, s.

PAVLOVSKÝ, Petr. Člověk a předmět na jevišti. In Divadelní revue, č. 3. Praha: DÚ, 1995, s. 73-75.

PŠENIČKA, Martin. Nejen k postdramatickému konceptu Hans - Thiese Lehmanna. In. Divadelní revue, 2010, č. 1, s. 29-49.

VEDRAL, Jan. Horizint události: Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu. Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení Bratislava. Vyd. 2009. 232 s. Vedoucí disertační práce Miloš Mistrík.

CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: SPN, 1985. 114 s.

CÍSAŘ, Jan. Proměny divadelního jazyka. Praha: Melantrich, 1986. 195 s. (vybrané kapitoly)

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Praha: NA KONÁRI, 2011, 336 s. (vybrané kapitoly)

HONZL, JINDŘICH. Roztočené jeviště: Úvahy o novém divadle. Praha: Odeon, 1925. 182 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo jako hra. Brno: Blok, 1970. 152 s.

LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelní ústav Bratislava, 2007. 365 s. (vybrané kapitoly)

MAKONJ, Karel. Od loutky k objektu. Praha: Pražská scéna, 2007. 275 s. (vybrané kapitoly)

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966. 375 s. (vybrané kapitoly)

OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika divadla. Brno: Nakladatelství „G“ hudba a divadlo, 1992, 223 s. (vybrané kapitoly)

OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk. Brno: Host, 2002. 398 s. (vybrané kapitoly)

OSOLSOBĚ, Ivo. Principia parodica: Posbírané papíry převážně o divadle. Praha: AMU, 2007. 358 s. (vybrané kapitoly)

VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: DÚ, 1994. 270 s. (vybrané kapitoly)

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Kant, 2009. 268 s. (vybrané kapitoly)

VOSTRÝ, Jaroslav. Scénologie dramatu: Úvahy a interpretace. Praha: Kant, 2010. 270 s. (vybrané kapitoly)

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama 1987. 412 s. (vybrané kapitoly)

Theatre coordination and context: Antologie současné německé teorie. Ed. Jan Roubal. Praha: Divadelní ústav, 2005. 162 s. (vybrané kapitoly)

Assessment methods and criteria

Regular class participation (maximum 20% absence), submission of written assignments.

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEZNAL V.
12:00–13:30
(parallel2)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 12:00–13:30 Vít NEZNAL Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
parallel2

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans