Music in Animated Film 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
309HAFN2 ZK 1 14PS+14SS Czech summer

Subject guarantor

Vladimír MERTA

Name of lecturer(s)

Vladimír MERTA

Learning outcomes of the course unit

Instruction results

Student:

Mode of study

The instruction aim is to achieve a greater knowledge and good bearing in the issues of music for animated film.

Prerequisites and co-requisites

comfortable clothing, bare-foot exercises, walking. Paper, chalk or a soft pencil, suggestion of a costume or mask.

Course contents

Instruction aim

The instruction aim is to achieve a greater knowledge and good orientation in music for animated film issues.

Instruction content

Project instruction overlaps lecture topics with ad hoc commentary rising from individual graphics-music tasks. The music language accesses non-musical methods of association, sensitation of thought, somatic experience of concepts. Working with breath and singing removes inhibition, relaxes emotion, inspires linking figure character with its visual form. The music script serves to anchor the drama situation.

The course illustratively shows melic inspiration elements influencing visuality.

Syllabus:

Recommended or required reading

Kniha o hudbě. 2. dopl. vyd. Praha: Orbis, 1964. 540 s.

POLEDŇÁK, Ivan. ABC : stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984. 459 s.

VIKLICKÝ Emil, Dialog mezi hudebním skladatelem a režisérem při komponování hudby pro film, 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2010

The Larousse Encyclopedia of Music

LEXMANN, Juraj. Teória filmovej hudby. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1981. 229 s.

BUCK P.C., Psychology for Musicians, Oxfo1974

MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie : úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. 1. vyd. Praha: Panton, 1990. 141 s. · kresby

MERTA, Vladimír. Slyšet neviděné/vidět neslyšené : folkové eseje o filmové hudbě aneb desetkrát deseti způsoby totéž. Praha: Galén, [2017] ©2017. 393 stran. ISBN 978-80-7492-299-2.

Beaty-Bigbeaty-Breakbeaty, Maťa a Dharma-Gaia 1998

MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 214 s. ISBN 80-7281-037-5 (Eminent) · foto., obr., tab.

von SCHMIDT Eric, ROONEY Jim, Baby, Let Me Follow You Down, University of Amherst Press, 1994.

ÚLEHLA, Vladimír. Živá píseň. 1. vydání. Praha: Borový, 1949. 832 stran · fotografie, noty

Dějiny české hudby v obrazech - Editio Supraphon 1977

Časopisy

ZVUK - časopis pro kulturu a společenské dění (Zlín, Kroměříž, U. Hradiště)

Early Music - Londýn,odborný časopis sledující otázky autentické interpretace

The World of Music - Berlín

Music in a wider context

DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí : [sborník]. 1. vyd. Praha: Panton, 1991. 294 s. ISBN 80-7039-125-1 (brož.) · fotogr., noty

FERGUSON Georg, Signs and Symbols in Christian Art, A Galaxy Book N.York Oxford Univ. Press 1966

FRIEDMAN R.E., Dějiny Boha, Obecné dějiny ďábla, Mizení Boha, Argo

České písně kramářské - Bedřich Václavek

České pohanství - Záviš Kalandra

Živá píseň - Vladimír Úlehla

Dějiny české hudby v obrazech - Editio Supraphon 1977

Music in a wider context:

Slovník židovsko-křesťanského dialogu

Řecké mýty - Robert Graves

Signs and Symbols in Christian Art - Georg Ferguson, A Galaxy Book N.York Oxford Univ. Press 1966

Mýtus, filosofie, věda - Jan Kratochvíl

C.Sagan, A. Druyan: Stíny zapomenutých předků, Eminent 1998)

Dějiny Boha, Obecné dějiny ďábla, Mizení Boha - R. E. Friedman, Argo

Tantra, kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex - A. Van Lysebeth

Assessment methods and criteria

Written paper on any topic in which the student uses professional terminology they have learned.

Defense of that paper, responding to questions by other students

Each grade is subject to justification and discussion.

Note

The course varies. It brings together the students, removes roughness and teaches the students to speak freely about their feelings about music, broadens their perception.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room 420
Room No. 420

(Lažanský palác)
MERTA V.
14:50–16:25
(parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 14:50–16:25 Vladimír MERTA Room No. 420
Lažanský palác
parallel1

The subject is a part of the following study plans