Technical Training 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373BTCV2 Z 3 5T Czech summer

Subject guarantor

Eric ROSENZVEIG

Name of lecturer(s)

Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Learning outcomes of the course unit

The aim of the course is an introduction to the basic production and post-production tools of audio-visual pieces.

Mode of study

Forma obecné explikace následovaná aktivní
, dialogickou prací u počítače na základě konkrétních materiálů a příkladů.

Prerequisites and co-requisites

Žádné. Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 1. ročníku.

Course contents

  1. Editing basics

Composition exercises. Selection, ordering shots and tempo-rhythm - interpretation and editing of umfamiliar rough material. Adoption of composition considerations. Introduction to Editing workflow. Software: Final Cut Pro 6 or 7 or Avid Media Composer.

  1. Camera and editing (summary exercise 2 - Does this need to be communicated?)

The exercises serve as an introduction to film language. Students prepare an simple topic which is personally interesting and which they would like to communicate to an audience using film.

The resulting piece is to demonstrate ones position regarding the topic, create communication using image language. Emphasis is placed on how a piece arises in the process, its ability to communicate with others.

  1. VWWV

Basic documentary principles in the net WWW, XHTML< jQuery, CSS.

Exercise: Webpage

  1. Modular programming

Introduction to interactive applications. Overview of modular environments used.

Exercise: Sound visualization (PureData or Quartz Composer software, Processing according to advancement.)

  1. Intermedia Institute space. Playing with projection potential

Students use completed Modular programming exercises and compose them for a space or using them create and interactive environment.

Recommended or required reading

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Assessment methods and criteria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Note

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room
()
ROSENZVEIG E.
14:00–18:05
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 14:00–18:05 Eric ROSENZVEIG
parallel1

The subject is a part of the following study plans