Technical Training 4

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373BTCV4 Z 3 5T Czech summer

Subject guarantor

Eric ROSENZVEIG

Name of lecturer(s)

Martin BLAŽÍČEK, Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Learning outcomes of the course unit

The course aim is to acquaint students with fundamental production and post-production devices for audio-visual pieces.

  1. Interactivity - physical computing using an Arduino card

Introduction to physical computing. Arduino card use.

Introduction to MaxMSP or PureData software

Student can work individually or in groups on one group project in which they create on computer a managed artefact using an Arduino microcontroller. Key, in the project, is an adequately constructed device considering the idea it is to be used for and conditions in which it will work, its function in real time and overall reliability.

  1. Video mapping - (6 weeks), 4+6+4+6+4+6 hours. - Martin Blažíček

The aim of the course is the adoption of artistic principles in mapped projections, that is, projections on building surfaces. Students, during the course, are acquainted with the basic principles and devices for mapping projections. Course graduates manage mapping production preparations, demonstrate independent implementation of all phases of a mapping project: preparing animation bases, geometry corrections, projection installation. A basic knowledge of working with graphics (Adobe Photoshop, Adobe AfterEffects, Final Cut Pro) is required.

Mode of study

Forma obecné explikace následovaná aktivní
, dialogickou prací u počítače na základě konkrétních materiálů a příkladů.

Prerequisites and co-requisites

Recommended for all students, required in the 2nd year.

Course contents

  1. Interactivity - physical computing using Arduino cards

Introduction to Physical computing , use of Arduino cards.

Introduction to MaxMSP or PuraData software.

Students can work individually or in groups on one group project, in which they create, on computer, artefact management using an Arduino microcontroller. In the project, key is an adequately composed device considering the idea which it is directed to, conditions in which it is developed, function in real time and overal reliability.

  1. Video mapping - (6 weeks), 4+6+4+6+4+6 hours - Martin Blažíček

The course aim is the adoption of creative principles of projection mapping, that is, projections on the surface of a building. Students, during the course, are acquainted with the basic principles and devices for mapping projections. Course graduates manage mapping production preparations, demonstrate independent implementation skills in all phases of creating mapped projections; preparations of animation backgrounda, geometry corrections, projection installations. A basic knowledge of working with graphics and video (Adobe Photoshop, Adobe AfferEffects, Final Cut Pro) is required.

Recommended or required reading

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Assessment methods and criteria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Note

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room
()
ROSENZVEIG E.
14:00–18:05
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 14:00–18:05 Eric ROSENZVEIG
parallel1

The subject is a part of the following study plans