Print study plan

Study plan Music Production (Bc) - 2016/17 – 1st year

Study of qualification: Music Management
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Required main subjects
Study Year Written Work
 
110PPR1 Z 1 1T 110PPR2 ZK 1 1T
English For Theatre And Music Management
 
702SAP1 Z 1 2ST 702SAP2 ZK 2 2ST
Introduction to Music Production
 
110UHP ZK 2 2T
Introduction to Management
 
110UM Z 3 2T
Minimal number of credits per semester 5 5
Required subjects with the possibility of repeat registration
Music History
 
108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Music Production Organization
 
110HPOP1 Z 2 20S 110HPOP2 Z 2 20S
Informatics
 
110INF1 Z 1 2T 110INF2 Z 1 2T
Communication Skills
 
110KD1 Z 1 2T 110KD2 ZK 1 2T
Law
 
305PR1 ZK 3 2T 305PR2 ZK 3 2T
Preparation of Materials for Print
 
110PMT Z 1 2T
Psychology for Managers
 
110PM1 Z 1 2T
Compositions Analysis for Music production
 
108RSP1 Z 5 2T 108RSP2 ZK 5 2T
Music Production Seminar
 
110SHP1 Z 1 2T 110SHP2 Z 1 2T
Sociology
 
110SOC1 Z 1 2T 110SOC2 ZK 1 2T
Minimal number of credits per semester 18 20
Required elective subjects
German (Bc) - required elective In this group you have to obtain throughout your study8 credits
In this group you have to complete throughout your study6 subject
Minimal number of credits per semester 0 0
Elective subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Music Production (Bc) - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 23 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 7 5
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

① Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Selected Topics in Music Production (Bc) - elective [110HP4B]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

① German (Bc) - required elective [702N-HP]

V bc studiu musí být zakončeno zkouškou z německého jazyka na úrovni B1 a získat min. 8kr. V případě splnění NJ na B1 a nesplnění kreditů (8) za bc studium si student vybere další cizí jazyk s volitelnou výstupní úrovní lze i vyšší úroveň NJ event. konverzaci (nelze zapsat AJ).

② Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.