Print study plan

Study plan Music Production (Bc) - 2016/17 – 3rd year

Study of qualification: Music Management
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Music Publishing
 
110HN ZK 4 2T
Music, Production and Agencies 110PPA1 Z 2 2T 110PPA2 ZK 2 2T
English For Theatre And Music Management
 
702SAP5 ZK 3 2ST
Minimal number of credits per semester 5 6
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Czech Music 1918-1989 108CH1 Z 1 2T 108CH2 ZK 1 2T
Music History 108DHU5 ZK 4 2T
History of Popular Music 110DPH1 Z 1 1PT+1ST 110DPH2 ZK 1 1PT+1ST
Ethics 110ET ZK 1 2T
Music Production Organization 110HPOP5 Z 2 20S 110HPOP6 Z 2 20S
Music Dramaturgy 108HD1 Z 1 1PT+1ST 108HD2 ZK 1 1PT+1ST
Music Aesthetics 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Music Criticism 108HK1 Z 1 1+1/T 108HK2 ZK 1 1+1/T
Organization of the Opera Operation 110OOP2 ZK 1 2T
Written Bachelor Work 110PBA1 Z 2 1T 110PBA2 Z 4 1T
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1PT Register
Music Production Seminar 110SHP5 Z 2 2T 110SHP6 Z 4 2T
Video Sound Recording Production 171TZOZ1 ZK 3 1PT
Minimal number of credits per semester 24 19
Compulsory optional subjects
German (Bc) - required elective In this group you have to obtain throughout your study8 credits
In this group you have to complete throughout your study6 subject
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Music Production (Bc) - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 29 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 1 5
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Selected Topics in Music Production (Bc) - elective [110HP4B]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

German (Bc) - required elective [702N-HP]

V bc studiu musí být zakončeno zkouškou z německého jazyka na úrovni B1 a získat min. 8kr. V případě splnění NJ na B1 a nesplnění kreditů (8) za bc studium si student vybere další cizí jazyk s volitelnou výstupní úrovní lze i vyšší úroveň NJ event. konverzaci (nelze zapsat AJ).

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.