Print study plan

Study plan Music Production (Bc) - 2016/17 – 2nd year

Study of qualification: Music Management
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Music and the Media 110HAM ZK 2 2T
The Music Industry 110HP ZK 2 2T
Study Year Written Work 110PPR3 Z 2 1T 110PPR4 ZK 2 1T
English For Theatre And Music Management
 
702SAP3 Z 1 2ST 702SAP4 ZK 2 2ST
Minimal number of credits per semester 5 6
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Copyright Law 305APR1 Z 1 2T 305APR2 ZK 3 2T
Music History 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Economics 2 - Macroeconomics
 
305EK2 ZK 2 2T
Fundraising 110FU ZK 2 1PT+1ST
Music Production Organization 110HPOP3 Z 2 20S 110HPOP4 Z 2 20S
Informatics 110INF3 Z 1 2T 110INF4 ZK 1 2T
Organization of the Opera Operation
 
110OOP1 Z 1 2T
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Psychology for Managers 110PM2 ZK 1 2T
Compositions Analysis for Music production 108RSP3 Z 5 2T 108RSP4 ZK 5 2T
Music Production Seminar 110SHP3 Z 1 2T 110SHP4 Z 1 2T
Sound Recording Production 171TZZ ZK 1 1PT
Minimal number of credits per semester 17 20
Compulsory optional subjects
German (Bc) - required elective In this group you have to obtain throughout your study8 credits
In this group you have to complete throughout your study6 subject
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Music Production (Bc) - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 22 26
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 8 4
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

① Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Selected Topics in Music Production (Bc) - elective [110HP4B]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

① German (Bc) - required elective [702N-HP]

V bc studiu musí být zakončeno zkouškou z německého jazyka na úrovni B1 a získat min. 8kr. V případě splnění NJ na B1 a nesplnění kreditů (8) za bc studium si student vybere další cizí jazyk s volitelnou výstupní úrovní lze i vyšší úroveň NJ event. konverzaci (nelze zapsat AJ).

② Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.