Print study plan

Study plan Cello (Bc) – 2nd year

Study of qualification: Cello
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Required main subjects
Cello Playing 105VC3 Z 8 2T 105VC4 ZK 7 2T
Cello Seminar 105SVC3 Z 2 2T 105SVC4 Z 2 2T
Play in Orchestra 100HO3 Z 3 BLOK 100HO4 Z 2 BLOK
Chamber Music Playing 121KH3 Z 2 2T 121KH4 ZK 2 2T
Orchestral Parts and Solos for Cello 105PVC3 Z 1 1CT 105PVC4 ZK 1 1CT
Minimal number of credits per semester 16 14
Required subjects with the possibility of repeat registration
Cello Literature and History 105DVC1 Z 1 1T 105DVC2 ZK 1 1T
Music History 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Concert Practice - String Instruments 105KP1 Z 1
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Compositions Analysis 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimal number of credits per semester 10 11
Elective subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Cello (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 5
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Theoretical Foundation (Bc) - required elective for the 3rd year of studies [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.