Print study plan

Study plan Cello (Bc) – 1st year

Study of qualification: Cello
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Required main subjects
Cello Playing 105VC1 Z 9 2T 105VC2 ZK 9 2T
Cello Seminar 105SVC1 Z 2 2T 105SVC2 Z 2 2T
Play in Orchestra 100HO1 Z 3 BLOK 100HO2 Z 2 BLOK
Chamber Music Playing 121KH1 Z 2 2T 121KH2 Z 2 2T
Orchestral Parts and Solos for Cello 105PVC1 Z 1 1CT 105PVC2 Z 1 1CT
Minimal number of credits per semester 17 16
Required subjects with the possibility of repeat registration
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Music History 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Compositions Analysis 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimal number of credits per semester 12 12
Elective subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Cello (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 29 28
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 1 2
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Theoretical Foundation (Bc) - required elective for the 3rd year of studies [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.