Print study plan

Study plan Conducting (Bc) – 2nd year

Study of qualification: Conducting
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Orchestra Conducting 102DO1 Z 2 1T 102DO2 ZK 2 1T
Conducting Seminar 102SDI3 Z 2 2ST 102SDI4 Z 2 2ST
Orchestral Repertoire Study 102SOR3 Z 2 1T 102SOR4 ZK 2 1T
Choir Repertoire Study 102SSR3 Z 2 1T 102SSRE4 ZK 6 1T
Minimal number of credits per semester 8 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music History 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Voice Training 102HV3 Z 1 1CT 102HV4 Z 1 1CT
Score Playing - (Conducting) 102HP3 Z 1 1T 102HP4 ZK 1 1T
Instrumentation 101IN3 Z 1 2T 101IN4 ZK 1 2T
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Aural Analysis 102SA3 Z 1 1T 102SA4 ZK 1 1T
Opera Repertoire Study 102SOP3 Z 2 1T 102SOP4 ZK 2 1T
Compositions Study 186STS3 Z 3 2ST 186STS4 ZK 3 2ST
Symphony Orchestra Conducting Theory 102TDO1 Z 1 1PT 102TDO2 Z 1 1PT
Theory of Composition 186TS3 Z 2 1PT + 1ST 186TS4 ZK 2 1PT + 1ST
Minimal number of credits per semester 16 16
Optional subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Conducting (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 24 28
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 6 2
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.