Print study plan

Study plan Music Theory (Bc) from 2021/22 – 3rd year

Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music Theory Text Analysis
 
186AHTE5 Z 3 1ST 186AHTE6 ZK 3 1ST
Music History after 1950 108DHN ZK 2 2PT
Music Dramaturgy 108HD1 Z 1 1PT+1ST 108HD2 ZK 1 1PT+1ST
Aesthetics of Music
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Music Theory - Special Problems
 
186HTSP5 Z 3 1ST 186HTSP6 ZK 3 1ST
Music Theory Seminar
 
186SHTE5 Z 2 2ST 186SHTE6 Z 3 2ST
History of Music
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Music Theory - Systematics
 
186HTSY5 Z 10 2PT 186HTSY6 Z 12 2PT
Minimal number of credits per semester 24 26
Compulsory optional subjects
Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk In this group you have to obtain throughout your study at least 6 credits
In this group you have to complete throughout your study at least 4 subject
Hudební teorie (Bc) - povinně volitelné předměty In this group you have to obtain throughout your study at least 7 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Music Theory (Bc) - elective In this group you have to obtain throughout your study at least 5 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 24 26
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 6 4
Total recommended number of credits per semester 30 30
① Hudební teorie (Bc) - Druhý cizí jazyk [186HTPVJ]

Studenti si zvolí jeden jazyk, který musí absolvovat všechny čtyři semestry (2. a 3. ročník), každý rok na jiné jazykové úrovni.

① Movement and Relaxation Training - elective [703PRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

② Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Music Theory - Systematics 1 (186HTSY1) PS (S186HT)
Music Theory - Systematics 2 (186HTSY2) PS
Music Theory - Systematics 3 (186HTSY3) PS
Music Theory - Systematics 4 (186HTSY4) PS
Music Theory - Systematics 5 (186HTSY5) PS
Music Theory - Systematics 6 (186HTSY6) PS
Theory of Composition 1 (186TS1) BS
Theory of Composition 2 (186TS2) BS
Theory of Composition 3 (186TS3) BS
Theory of Composition 4 (186TS4) BS
Czech Music 1918-1989 1 (108CSH1) BS (S186DH)
Czech Music 1918-1989 2 (108CSH2) BS
History of Music 1 (108DHB1) BS
History of Music 2 (108DHB2) BS
History of Music 3 (108DHB3) BS
History of Music 4 (108DHB4) BS
History of Music 5 (108DHB5) BS