Simplified study plan Chamber Music (Mg) from 2022/23

Chamber Music Performance Section

Study programme: Chamber Music

Study type: Continuing Master's Programme

Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified

1st year

Winter semester

Required subjects
Code Name Completion Credits
198SKH1 Chamber Music Seminar 1 Z 6
702HAOU3 English for Students of Music and Dance 3 ZK 3
108OSHP1 Organization and structure of music operations 1 Z 2
Required courses credits 11
Optional subjects
Code Name Completion Credits
Select from the group Komorní hra (Mg) - povinně volitelné
Select from the group Modules for HAMU
Select from the group Foreign language - elective
③ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Summer semester

Required subjects
Code Name Completion Credits
198SKH2 Chamber Music Seminar 2 Z 6
198KP1 Concert Practice - Chamber Music 1 Z 1
702HAOU4 English for Students of Music and Dance 4 ZK 3
108OSHP2 Organization and structure of music operations 2 ZK 3
Required courses credits 13
Optional subjects
Code Name Completion Credits
Select from the group Komorní hra (Mg) - povinně volitelné
Select from the group Modules for HAMU
Select from the group Foreign language - elective
③ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Total

Suggested number of credits achieved from electives 36
Total number of credits per grade 60

2nd year

Winter semester

Required subjects
Code Name Completion Credits
198SKH3 Chamber Music Seminar 3 Z 7
108OSHP3 Organization and structure of music operations 3 Z 2
198PMP Preparation of Master´s Thesis Z 2
Required courses credits 11
Optional subjects
Code Name Completion Credits
Select from the group Komorní hra (Mg) - povinně volitelné
Select from the group Modules for HAMU
Select from the group Foreign language - elective
③ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Summer semester

Required subjects
Code Name Completion Credits
198SKH4 Chamber Music Seminar 4 Z 7
198KP2 Concert Practice - Chamber Music 2 Z 1
108OSHP4 Organization and structure of music operations 4 ZK 3
Required courses credits 11
Optional subjects
Code Name Completion Credits
Select from the group Komorní hra (Mg) - povinně volitelné
Select from the group Modules for HAMU
Select from the group Foreign language - elective
③ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Total

Suggested number of credits achieved from electives 38
Total number of credits per grade 60