Print study plan

Study plan Chamber Music (Mg) from 2022/23

Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Required subjects
198SKH* Chamber Music Seminar
Z-6-2ST
Z-6-2ST
Z-7-2ST
Z-7-2ST
26
Minimal number of credits 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
198KP* Concert Practice - Chamber Music
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organization and structure of music operations
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
198PMP Preparation of Master´s Thesis
Z-2-12SS
2
Minimal number of credits 20
Compulsory optional subjects
198KMNPV Komorní hra (Mg) - povinně volitelné In this group you have to obtain at least 56 credits
56
Minimal number of credits 56
Optional subjects
198KMPM Komorní hra - pedagogické minimum
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 102
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 18
Total number of credits 120
Komorní hra - pedagogické minimum [198KMPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Chamber Music - Woodwind and Brass Quintet 1 (198KHDK1) PS Graduate performance
Chamber Music - Woodwind and Brass Quintet 2 (198KHDK2) PS Graduate performance
Chamber Music - Woodwind and Brass Quintet 3 (198KHDK3) PS Graduate performance
Chamber Music - Woodwind and Brass Quintet 4 (198KHDK4) PS Graduate performance
Chamber Music - Piano Trio 4 (198KHKT4) PS Graduate performance
Chamber Music - Other Cast 1 (198KHJO1) PS Graduate performance
Chamber Music - Other Cast 2 (198KHJO2) PS Graduate performance
Chamber Music - Other Cast 3 (198KHJO3) PS Graduate performance
Chamber Music - Other Cast 4 (198KHJO4) PS Graduate performance
Chamber Music - String Quartet 1 (198KHSK1) PS Graduate performance
Chamber Music - String Quartet 2 (198KHSK2) PS Graduate performance
Chamber Music - String Quartet 3 (198KHSK3) PS Graduate performance
Chamber Music - String Quartet 4 (198KHSK4) PS Graduate performance
Chamber Music - Piano Trio 1 (198KHKT1) PS Graduate performance
Chamber Music - Piano Trio 2 (198KHKT2) PS Graduate performance
Chamber Music - Piano Trio 3 (198KHKT3) PS Graduate performance
Organization and structure of music operations 1 (108OSHP1) BS (S198TUZ)
Organization and structure of music operations 2 (108OSHP2) BS
Organization and structure of music operations 3 (108OSHP3) BS
Organization and structure of music operations 4 (108OSHP4) BS