Print study plan

Study plan Recording Direction (Mg) from 2022/23

Studijní specializace: Music Direction
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Required subjects
171CP* Score Reading
Z-4-1CT
Z-4-1CT
Z-5-1CT
13
171SSAN* Specialized Aural Analysis
Z-4-1CT
ZK-4-1CT
8
171THR* Theory of Recording Direction
Z-4-1PT
ZK-4-1PT
8
171VZTH* Free Sound Design RD
ZK-2-1DT
ZK-2-1DT
ZK-6-1DT
ZK-6-1DT
16
171ENP External Recording Practice
Z-2-6CS
2
171PZVT* Sound Design and Recording Direction Practice
ZK-6-2CT
ZK-6-2CT
ZK-6-2CT
ZK-10-2CT
28
171SZTH* Sound Design and Recording Direction Seminar
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
12
Minimal number of credits 87
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
171HEHR* Aesthetics of Music for Recording Directors
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
171PMPHR Preparation of Master´s Thesis for Recording Direction
Z-2-12SS
2
186ZSTE* Fundamentals of Composition Technique
Z-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
3
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108EZT Aesthetics of Sound Design
ZK-2-1ST
2
Minimal number of credits 23
Optional subjects
171HRNVV Selected Topics in Music Directing (Mg) - elective
0
171ZVPM Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 110
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 10
Total number of credits 120
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Theory of Recording Direction 5 (171THR5) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 5 (171SZTH5) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 6 (171SZTH6) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 7 (171SZTH7) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 8 (171SZTH8) BS Diploma thesis
Theory of Recording Direction 6 (171THR6) BS Diploma thesis
Theory of Recording Direction 5 (171THR5) BS (S171THR)
Theory of Recording Direction 6 (171THR6) BS
Sound Design and Recording Direction Practice 5 (171PZVT5) PS (S171HRZDM)
Sound Design and Recording Direction Practice 6 (171PZVT6) PS
Sound Design and Recording Direction Practice 7 (171PZVT7) PS
Sound Design and Recording Direction Practice 8 (171PZVT8) PS
Sound Design and Recording Direction Seminar 5 (171SZTH5) BS
Sound Design and Recording Direction Seminar 6 (171SZTH6) BS
Sound Design and Recording Direction Seminar 7 (171SZTH7) BS
Sound Design and Recording Direction Seminar 8 (171SZTH8) BS
Aesthetics of Music for Recording Directors 1 (171HEHR1) BS (S171HE)
Aesthetics of Music for Recording Directors 2 (171HEHR2) BS