Print study plan

Study plan Sound Design (Mg) from 2022/23 – 1st year

Studijní specializace: Sound Production
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Required subjects
Sound Design and Recording Direction Practice 171PZVT5 ZK 6 2CT 171PZVT6 ZK 6 2CT
Sound Design and Recording Direction Seminar 171SZTH5 Z 3 1ST 171SZTH6 Z 3 1ST
Musical and Psychological Acoustics 171HPSA1 ZK 3 2PT 171HPSA2 ZK 3 2PT
Recording Analysis 171RONA7 ZK 2 12SS 171RONA8 ZK 2 14SS
Theory of Sound Design 171TEZT5 ZK 4 1PT 171TEZT6 ZK 4 1PT
Free Sound Design SD 171VOZT1 ZK 2 1DT 171VOZT2 ZK 2 1DT
Minimal number of credits per semester 20 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Aesthetics of Sound Design
 
108EZT ZK 2 1ST
Audio Coding in Contemporary Media 171KZSM1 ZK 3 1ST 171KZSM2 ZK 3 1ST
Human Voice
 
171LHL ZK 2 1PT+1ST
Minimal number of credits per semester 6 10
Optional subjects
Selected Topics in Sound Design (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 30
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 0
Total recommended number of credits per semester 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Sound Design and Recording Direction Seminar 5 (171SZTH5) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 6 (171SZTH6) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 7 (171SZTH7) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Seminar 8 (171SZTH8) BS Diploma thesis
Theory of Sound Design 5 (171TEZT5) BS Diploma thesis
Theory of Sound Design 6 (171TEZT6) BS Diploma thesis
Sound Design and Recording Direction Practice 5 (171PZVT5) PS (S171AZDM)
Sound Design and Recording Direction Practice 6 (171PZVT6) PS
Sound Design and Recording Direction Practice 7 (171PZVT7) PS
Sound Design and Recording Direction Practice 8 (171PZVT8) PS
Sound Design and Recording Direction Seminar 5 (171SZTH5) BS
Sound Design and Recording Direction Seminar 6 (171SZTH6) BS
Sound Design and Recording Direction Seminar 7 (171SZTH7) BS
Sound Design and Recording Direction Seminar 8 (171SZTH8) BS
Theory of Sound Design 5 (171TEZT5) BS (S171TZT)
Theory of Sound Design 6 (171TEZT6) BS
Musical and Psychological Acoustics 1 (171HPSA1) BS (S171HUPA)
Musical and Psychological Acoustics 2 (171HPSA2) BS