Tradiční jevištní technologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203TJT2 zápočet 2 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jan ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ŠTĚPÁNEK

Obsah

Během dílny s belgickým umělcem Jeromem Maeckelberghem budou studenti pracovat na tvorbě funkčních divadelních mašinérií inspirovaných tradičními barokními postupy. V žádném případě nejde o pouhou rekonstrukci historických postupů, ale naopak o inspiraci pro současnou tvorbu. Při výrobě se bude dbát na maximální budoucí využití tak, aby se vytvořené objekty mohly opakovaně a udržitelně využívat.

Workshop začne prezentací diapozitivů o různých technikách divadelního dědictví, o tom, jak se používaly v minulosti, jak jsou vybaveny a ovládány. Zjištění, jak přenést historické takeláže do „podstupnice“ hluboké 3 cm; a to pro různé techniky.

Studenti budou následně rozdělení do několika skupin, které se postarají o různé techniky. Studenti budou pracovat ve skupinách, ve kterých budou experimentovat s různými postupy tradičních divadelních postupů, které se obracejí do baroka. Na konci workshopu proběhne prezentace.

Následovat bude předvedení práce každé skupiny ostatním účastníkům, vysvětlení a zjištění možných problémů, které se vyskytly.

Dále proběhne diskuse o tom, jak vytvořit druh veřejného představení (scénář) včetně využití různých naučených technologií.

Výsledky učení

Účelem deseti denního workshopu je seznámení teoretické i praktické seznámení s historickými technologiemi jevištních strojů používaných od období renesance a baroka do konce 19. století.

Účastníci postupně získají praktickou zkušenost s konstrukcí, výrobou a principy ovládání tradičních jevištních technologií/mašinérií v realistickém plném funkčním měřítku, které jsou poháněny výhradně lidskou silou za využití fyzikálních postupů a nástrojů. Účastníci se dále seznámí s reálnými alternativami využití těchto tradičních historických multifunkčních, jevištních technologií, které jsou finančně a energeticky nenáročné a mohou následně funkčně nahradit/doplnit současné jevištní technologie i v nedivadelních prostorách.

Cílem dvoudílného workshopu je současně instruktáž pedagogů DAMU, tak aby vzniklé technologie mohly být, v budoucnu používány jako učební pomůcky při výuce ve studijních programech a také aby mohly být využity při pořádání mezinárodních workshopů, např. během nadcházejícího PQ.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka splnění je 90% účast na workshopu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
29.04.2024 10:00–16:00 Atelier - bakalářský atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
30.04.2024 10:00–16:00 Atelier - bakalářský atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
01.05.2024 10:00–16:00 Atelier - bakalářský atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
02.05.2024 10:00–16:00 Atelier - bakalářský atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
03.05.2024 10:00–16:00 Atelier - bakalářský atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů