Scénologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SCE2 zkouška 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studium základů scénologie ve vazbě na zvolený umělecký obor s důrazem na nespecifické scénické projevy v každodenní realitě.

  1. Scéničnost a scénovanost v kontextu rozvoje techniky a médií.
  2. Scénické a vizuální: scéna a obraz; vývoj výtvarného umění od nástěnného obrazu k instalaci a performanci v kontextu rozvoje fotografie.
  3. Obraz jako vizuální objekt a obraz jako prožitek z hlediska jeho možných zdrojů; objekt a subjekt a vztah vědomých a nevědomých elementů při utváření obrazu-prožitku v umění i v životě.
  4. Scénování, chování a jednání; scéna a obřad, ritualizace a stylizace; (individuálně) autentické resp. spontánní a konvenční.
  5. Scénování a mimeze při vytváření obrazu-objektu i obrazu-prožitku v umění, v životě a v médiích a jejich vzájemné vztahy.
  6. Scénická umění a jejich proměny v kontextu scénických projevů v životě mediální společnosti; scénologie a scénografie.
  7. Scéna a situace, scéničnost a dramatičnost.
  8. Místo divadla v potenciálním rejstříku scénických umění: divadlo a film; scéničnost a divadelnost, inscenace a instalace, herectví a performance.
  9. Scéna a stavba. Architektura jako dramatická postava.
  10. Scénologie a urbanismus. Město jako scéna sui generis.

Výsledky učení

Posluchači by po absolvování semestrálního kursu měli být schopni samostatně analyzovat scénické parametry a potenciál nejen v oblasti specifické scénologie (scénická umění), ale zvláště v oblasti scénologie nespecifické (výtvarné umění, architektura, urbanismus, veřejný prostor) a naučit se s nimi vědomě pracovat.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti v seminářích (povinná je 80% docházka) a odevzdaných písemných studií na zadaná témata.

Webová stránka předmětu

http://casopisdisk.amu.cz/cs/temata/scenicnost-a-scenologie

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů