TV experiment 2. ročníku KDT

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CTV zápočet 3 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 75 až 90 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student produkce zajišťuje celkovou realizaci praktického cvičení (audiovizuální dílo, dále jen AVD) od developmentu až po uzavření ve Studiu FAMU a to dle platných vnitřních předpisů FAMU.

Student se na začátku akademického roku seznámí s aktuálním hamonogramem tvorby praktického cvičení a s výrobními parametry (tzv. Bílá kniha - viz web famu, sekce Studio FAMU) a dalšími pravidly výroby, kterými se musí řídit.

TV experiment 2. ročníku KDT (Katedra dokumentární tvorby) má následující parametry:

doporučený ročník studia: 2.

termín realizace: prosinec - únor

technologie: DIGITAL, tříkamerový řetězec, možnost předtáčky v exteriéru

čistá metráž/stopáž: 10 – 15 minut

počet natáčecích dní: 2 natáčecí dny v ateliéru + 3 dny stavba, příprava a likvidace

Student je povinen průběh praktického cvičení konzultovat se svým vedoucím dílny a neprodleně upozornit na vzniklé komplikace, které by bránily dané praktické cvičení dle zadaných parametrů (včetně harmonogramu realizace) ukončit.

Student je povinen se účastnit veškerých porad či konzultací souvisejících s výrobou cvičení (prezentace a pitchingy, předrealizační porady, realizační porady, postproduční porady apod.).

Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Výsledky učení

Cíle praktického cvičení:

-student si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti

-aplikuje své teoretické znalostí v praxi

-naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů

Absolvent předmětu je schopen vést celý tvůrčí tým ve výrobě AVD až do závěrečného uzavření.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení hodnocení (kreditových bodů) za realizaci praktického cvičení je jeho kompletní dokončení, které je potvrzeno ředitelem (nebo jeho pověřeným zástupcem) ze Studia FAMU a předáním veškeré dokumentace k příslušnému praktickému cvičení. Dokumentace obsahuje zejména:

●Všechny typy smluv nutné pro dané praktické cvičení (autoři, studenti, účinkující, koprodukční smlouvy, sponzoři, hudba/skladatel ap.)

●Námět, synopse, literární a technický scénář, případně i storyboard

●Aproximativní rozpočet

●Výrobní list a zápis z realizační porady

●Výrobní a natáčení plán

●Denní dispozice

●Denní zprávy

●Hudební sestava

●Závěrečné vyúčtování

●Závěrečná výrobní zpráva

●Fotografie z natáčení, fotosky

●Titulková listina

●Dialogová listina v českém i anglickém jazyce

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů