Nepřímé daně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DN zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

1Opakování nepřímých daní a účetnictví (2 přednášky)

Opakování základního pojmosloví ve vztahu k nepřímým daním

Základní systém daně z přidané hodnoty, systém revers-charge

Základní účetní pojmy

Základní účetní operace

2Daň z přidané hodnoty (4 přednášky)

Specifická určení místa plnění (např. sportovní či kulturní akce)

Intrakomunitární plnění

Vztahy ke třetím zemím

Daňové přiznání

3Ostatní nepřímé daně (2 přednášky)

Spotřební daně

Cla

4Opakování nepřímých daní formou případových studií (4 přednášky)

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti nepřímých daní. Rozšíření problematiky daně z přidané hodnoty se týká především problematiky intrakomunitárních plnění a vztahu ke třetím zemím. Dále kurz studenty seznámí se základy ostatních nepřímých daní. Na závěr kurzu budou studenti aplikovat nabyté vědomosti v rámci případových studií.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování libovolného základního kurzu daní, na FAMU bakalářského předmětu v prvním a druhém ročníku Daně a účetnictví.

Literatura

•Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

•Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

•Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

•Ostatní literatura zadaná na přednáškách

Hodnoticí metody a kritéria

•Účast a aktivita na přednáškách, domácí úkoly (40 %)

•Ústní a písemná zkouška z teorie a praktických příkladů (60 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů