Cunningham technique

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107CT Z 2 2 hours (45 min) of instruction per week, 32 to 42 hours of self-study English, Czech winter and summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Understanding of the uniqueness of modern dance movement style. Ovládnutí Cunningham techniky.

Mode of study

Exercises

You can find modern dance III on e-learning

Prerequisites and co-requisites

physical condition for dance arts study. Movement skills at the advanced level.

Course contents

The main task is primarily to understand the uniqueness of the movement style of modern dance and security in managing its principles.

Vyučuji zde přesné pozice, pohyby a práci nohama, trupem, hlavou a pažemi i pánví. Tyto přesné pohyby provedené v přesné formě, která je založena na racionálním pochopení tvaru těla a průběhu pohybu, popř. zastavení pohybu, provádíme v koordinaci: mozek - příslušné svaly - koordinovaný pohyb celého těla a jeho částí. Záleží zde na správném držení těla, postavení nohou (vytočená nebo paralelní pozice) při provádění brushes, openning legs, high legs, bending legs, circulissing legs), postavení trupu (vertikální postavení, curve forvard, flat back forvard, tilt, arche, twist), postavení paží (first, second, third possition, každá ruka v jiné pozici atd.), jednotlivé části těla se nakonec v koordinovaných pohybech skládají dohromady (jako např. stavebnice Lego).

Vyučuji základní cvičení postupně od rozcvičení páteře, chodidel, nohou i paží v ustálených cvičeních M. Cunninghama (např. cvičení na 6t) a jednoduchý pohyb do prostoru (např. tripplett, variace v prostoru, jednoduché skoky).

Vyučuji složitější a delší pohybové vazby na místě v i pohybu do prostoru, zařazuji malé, střední a velké skoky (leaps, skipps)

Cunningham technika klade nároky na držení těla, přesnou formu postavení těla a jeho částí v prostoru pro lepší uvědomění si pohybu tanečníka, vychovává svaly potřebné pro zdravý a správný pohyb a tanec, zapojuje myšlení a rozvíjí pohybovou inteligenci.

Recommended or required reading

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, Rachael D.: Modern Dance. Techniques and Teaching. New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey. Princeton, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop. London, 1986

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action. Northampton, 1993.

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance. Madison, 1990.

magisterská práce Hana Turková: Merce Cunningham a jeho technika

+ příloha: Fielding sixes, London Contemporary Dance School 2009

Cunningham Technique ® - Elementary Level (1984) video na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=tTSHFI_wT5c

CUNNINGHAM TECHNIQUE® COMPANY CLASS 7.30.2009 : https://www.youtube.com/watch?v=9WtnI32uvM4

Cunningham Technique ® - Intermediate Level (1986):

https://www.youtube.com/watch?v=Jl9wr66eJes

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: activity in exrecises and class.

Note

No notes

Further information

Course may be repeated

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans