Print study plan

Study plan Choreografie - Taneční produkce a organizace (Mg) - od 2022/23

Study programme: Choreography
Dance Department
Specialization: Dance Production and Management
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Required subjects
107MSE* Master's Seminar - Thesis Preparation
Z-2-6SS
Z-2-6SS
Z-5-6SS
Z-5-6SS
14
Minimal number of credits 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107ANT* Analysis of Dance
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107JCHP* Stage Choreography Practice
Z-2-24CS
Z-2-28CS
Z-2-24CS
ZK-2-28CS
8
107TPR* Dance after 1945
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TTP* Dance's Trends and Pop-culture
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107ZTAE* Basic of Dance Aesthetics
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107ZM* Basics of Dance Management
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
206ATR* Copyright Law
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
107FRF* Financial management and fundraising in dance
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107KM* Communication and Media
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
206MKOP* Marketing of cultural organizations and projects
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
305P* Pitching
Z-2-2SO
Z-2-2SO
4
Minimal number of credits 64
Compulsory optional subjects
107CHMGPPV Choreografie (Mg) - společný základ - výběrová přednáška ze systematické TV In this group you have to obtain at least 6 credits
6
107CHMGKAPV Choreografie (Mg) - společný základ - výběrový praktický kurz In this group you have to obtain at least 8 credits
8
107CHMGBPV Choreografie (Mg.) - Taneční produkce a organizace - výběrová přednáška z dějin tance In this group you have to obtain at least 4 credits
4
Minimal number of credits 18
Optional subjects
107CHPM Choreografie - pedagogické minimum
0
107CHNVV Selected Topics in Choreography (Bc)
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 96
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 24
Total number of credits 120
④ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Selected Topics in Choreography (Bc) [107CHNVV]

107CHBCVV #

① Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Marketing of cultural organizations and projects 1 (206MKO1) PS Graduate performance
Marketing of cultural organizations and projects 2 (206MKO2) PS Graduate performance
Master's Seminar - Thesis Preparation 1 (107MSE1) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 2 (107MSE2) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 3 (107MSE3) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 4 (107MSE4) BS Diploma thesis
Basics of Dance Management 1 (107ZM1) BS (S107ORGMG)
Basics of Dance Management 2 (107ZM2) BS
Financial management and fundraising in dance 1 (107FRF1) BS
Financial management and fundraising in dance 2 (107FRF2) BS
Marketing of cultural organizations and projects 1 (206MKO1) PS
Marketing of cultural organizations and projects 2 (206MKO2) PS
Dance after 1945 1 (107TPR1) BS (S107DTBMGCH)
Dance after 1945 2 (107TPR2) BS