Print study plan

Study plan Choreografie - Taneční produkce a organizace (Mg) - od 2022/23 – 1st year

Study programme: Choreography
Dance Department
Specialization: Dance Production and Management
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Required subjects
Master's Seminar - Thesis Preparation 107MSE1 Z 2 6SS 107MSE2 Z 2 6SS
Minimal number of credits per semester 2 2
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Analysis of Dance 107ANT3 Z 3 2PT 107ANT4 ZK 3 2PT
English for Students of Music and Dance 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Stage Choreography Practice 107JCHP1 Z 2 24CS 107JCHP2 Z 2 28CS
Dance after 1945 107TPR1 Z 3 2PT 107TPR2 ZK 3 2PT
Basic of Dance Aesthetics 107ZTAE1 Z 2 2ST 107ZTAE2 ZK 2 2ST
Basics of Dance Management 107ZM1 Z 3 2ST 107ZM2 Z 3 2ST
Communication and Media 107KM1 Z 2 2ST 107KM2 Z 2 2ST
Marketing of cultural organizations and projects 206MKOP1 Z 2 2T 206MKOP2 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 20 21
Compulsory optional subjects
Choreografie (Mg) - společný základ - výběrová přednáška ze systematické TV In this group you have to obtain throughout your study at least 6 credits
Choreografie (Mg) - společný základ - výběrový praktický kurz In this group you have to obtain throughout your study at least 8 credits
Choreografie (Mg.) - Taneční produkce a organizace - výběrová přednáška z dějin tance In this group you have to obtain throughout your study at least 4 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Choreography (Bc)
Modules for HAMU
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 22 23
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 8 7
Total recommended number of credits per semester 30 30
④ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Selected Topics in Choreography (Bc) [107CHNVV]

107CHBCVV #

① Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Marketing of cultural organizations and projects 1 (206MKO1) PS Graduate performance
Marketing of cultural organizations and projects 2 (206MKO2) PS Graduate performance
Master's Seminar - Thesis Preparation 1 (107MSE1) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 2 (107MSE2) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 3 (107MSE3) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 4 (107MSE4) BS Diploma thesis
Basics of Dance Management 1 (107ZM1) BS (S107ORGMG)
Basics of Dance Management 2 (107ZM2) BS
Financial management and fundraising in dance 1 (107FRF1) BS
Financial management and fundraising in dance 2 (107FRF2) BS
Marketing of cultural organizations and projects 1 (206MKO1) PS
Marketing of cultural organizations and projects 2 (206MKO2) PS
Dance after 1945 1 (107TPR1) BS (S107DTBMGCH)
Dance after 1945 2 (107TPR2) BS