Print study plan

Study plan Choreografie - Choreografie a režie (Mg) od 2022/23

Study programme: Choreography
Dance Department
Specialization: Choreography and Music Direction
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
107CHOR* Choreography and Directing
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
Minimal number of credits 12
Required subjects
107MSE* Master's Seminar - Thesis Preparation
Z-2-6SS
Z-2-6SS
Z-5-6SS
Z-5-6SS
14
Minimal number of credits 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107CHOS* Choreography Seminar
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
107ANT* Analysis of Dance
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
702DAOU* English for Students of Theatre
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107JCHP* Stage Choreography Practice
Z-2-24CS
Z-2-28CS
Z-2-24CS
ZK-2-28CS
8
107TPR* Dance after 1945
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TTP* Dance's Trends and Pop-culture
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107ZTAE* Basic of Dance Aesthetics
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107ZM* Basics of Dance Management
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
Minimal number of credits 52
Compulsory optional subjects
107CHMGATP Choreografie (Mg) - choreografie a režie - Tanec s partnerem In this group you have to obtain at least 2 credits
2
107CHMGPPV Choreografie (Mg) - společný základ - výběrová přednáška ze systematické TV In this group you have to obtain at least 6 credits
6
107CHMGKAPV Choreografie (Mg) - společný základ - výběrový praktický kurz In this group you have to obtain at least 8 credits
8
Minimal number of credits 16
Optional subjects
107CHPM Choreografie - pedagogické minimum
0
107CHNVV Selected Topics in Choreography (Bc)
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 94
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 26
Total number of credits 120
Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Selected Topics in Choreography (Bc) [107CHNVV]

107CHBCVV #

Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Choreography and Directing 1 (107CHOR1) PS Graduate performance
Choreography and Directing 2 (107CHOR2) PS Graduate performance
Choreography and Directing 3 (107CHOR3) PS Graduate performance
Choreography and Directing 4 (107CHOR4) PS Graduate performance
Choreography Seminar 5 (107CHOS5) PS Graduate performance
Choreography Seminar 6 (107CHOS6) PS Graduate performance
Choreography Seminar 7 (107CHOS7) PS Graduate performance
Choreography Seminar 8 (107CHOS8) PS Graduate performance
Master's Seminar - Thesis Preparation 1 (107MSE1) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 2 (107MSE2) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 3 (107MSE3) BS Diploma thesis
Master's Seminar - Thesis Preparation 4 (107MSE4) BS Diploma thesis
Dance after 1945 1 (107TPR1) BS (S107DTBMGCH)
Dance after 1945 2 (107TPR2) BS