Folk Dance Culture 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107LTK1 Z 3 2 lecture hours (45 min) of instruction per week, 57 to 72 hours of self-study Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Daniela STAVĚLOVÁ

Learning outcomes of the course unit

The course aim is an acquaintance with folkdance culture in its whole, an understanding of its importance in society in various historical periods and contexts. Emphsis is placed on a knowledge of resources and literature which enables one to trace the phenomenon of folkdance in its live and spontaneous form and as a form of communication.

Mode of study

Lecture

Prerequisites and co-requisites

Fundamental experience with folkdance is required.

Course contents

The presentation procedes in the first semester through the following topics:

1. 15th-16th centuries - the place of dance in the village, the oldest evidence - iconography, critique, dance prohibitions; dance types, sword dances, dances of death.

2. 17th-18th centuries - folkdance in the dance-music culture of the Baroque and Classic; collections of entertainment music, The Hanatica; coronation and tribute celebrations; J. Jeník from Bratřic.

  1. Beginning of the 19th century - The Enligtenment and beginning of the interest in folk song and dance, government collection events in 1819 and its signifcance for the study of folkdance culture.
  2. The 19th century and folkdance as a medium for national agitation in the period of creating nation states; changes in the folkdance repertoire - national social dance, the rise of the Polka; professional interest in folkdance (J. Neruda, A. Waldau, Č. Zibrt).

Recommended or required reading

Required literature: Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kap. Česká společnost. Kniha čtvrtá. Praha 1951.

Stavělová, Daniela: Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Praha 1996.

Stavělová, Daniela - Traxler, Jiří - Vejvoda, Zdeněk (Eds.): Tanec - Záznam, analýza, pojmy. EÚ AV ČR: Praha 204.

Zich, Otakar: České lidové tance s proměnlivým taktem. Národopisný věstník českoslovanský 11, Praha 1916.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha 1960, 2. vyd.

Zíbrt, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha 2006

Zíbrt, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Praha 1889.

Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. IPOS ? ARTAMA: Praha 2003.

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Mladá Fronta: Praha 2007.

Recommended literature: Československá vlastivěda, díl III. Lidová kultura. Praha 1968.

Neruda, Jan: České národní tance. Praha 1930.

Neruda, Jan: O tanci. Rozjímání dle velmi učených lidí. In: Dílo Jana Nerudy VIII. Studie krátké a kratší I. Uspořádal M. Novotný. Praha 1923, s.165-189. Vetterl, Karel: K historii hanáckého tance „cófavá.“ Český lid 46, 1959, s. 277-286.

Laudová, Hannah: Prameny lidových tradic Čech. IPOS - ARTAMA: Praha 2000. 2. upravené vyd.

Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje. Praha 1991.

Langer, Josef Jaroslav: České prostonárodní obyčeje a písně. In: Bodláčí a růže. Praha 1957, s.262-292.

Němcová, Božena: Obrázky z Domažlicka. In: Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. Praha 1951.

Pospíšil, František: Mečový (zbrojný) tanec na slovanské půdě. Národopisný věstník českoslovanský 6, 1911, s. 25-56.

Čumpelíková, Barbora: Úloha NVČ v posílení tradice lidového tance. Český lid 57, 1970, s.178-189.

Sirovátka, Oldřich: Dvě formy folklorismu. Národopisné aktuality 26, 1989, s.159-165.

Bausinger, Hermann: Folklorismus jako mezinárodní jev. Národopisné aktuality 7, 1970, s.217-222.

Bogatyriov, Piotr: Ľudové divadlo české a slovenské. Bratislava 1971.

Janáček, Leoš: O lidové písni a lidové hudbě. Dokumenty a studie. Red. J.Vysloužil. Praha 1955.

Hostinský, Otakar: Lidová píseň, hudba a tanec. Praha 1911.

Stavělová, Daniela: Polka jako český národní symbol. Český lid 93, 2006, s. 3 - 26.

Stavělová, Daniela: Sto let předvádění lidového tance. Taneční listy 1995, č. 4, s. 5, č.5, s. 13, č. 6, s. 12.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on activity in lectures.

Note

None

Schedule for winter semester 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room H2025
classroom

(Hartig Palace)
STAVĚLOVÁ D.
16:00–17:30
(lecture parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 16:00–17:30 Daniela STAVĚLOVÁ classroom
Hartig Palace
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans