Folk Dance Culture 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107LTK2 ZK 3 2 lecture hours (45 min) of instruction per week, 54 to 69 hours of self-study Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

The course aim is an acquaintance with folkdance culture in its whole, an understanding of its importance in society in various historical periods and contexts. Emphsis is placed on a knowledge of resources and literature which enables one to trace the phenomenon of folkdance in its live and spontaneous form and as a form of communication.

Mode of study

Lecture

Prerequisites and co-requisites

Fundamental experience with folkdance is required.

Course contents

Instruction is linked to the presentation from the previous semester around the following topics:

  1. Czech ethnographic exhibits in 1895, L. Janáček and the beginnings of folklorism.
  2. Collecting activity, collections - classification, character of dance recording
  3. The second existence of folklore - characteristics: folklore movement after WWII, rise of folklore dance aesthetics and methods.
  4. Dance occasions - yearly customs, family ceremonies, other events; Syncretics of folk phenomena, dance as a text in a context.

Recommended or required reading

Required literature: Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kap. Česká společnost. Kniha čtvrtá. Praha 1951.

Stavělová, Daniela: Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Praha 1996.

Stavělová, Daniela - Traxler, Jiří - Vejvoda, Zdeněk (Eds.): Tanec - Záznam, analýza, pojmy. EÚ AV ČR: Praha 204.

Zich, Otakar: České lidové tance s proměnlivým taktem. Národopisný věstník českoslovanský 11, Praha 1916.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha 1960, 2. vyd.

Zíbrt, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha 2006

Zíbrt, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Praha 1889.

Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. IPOS ? ARTAMA: Praha 2003.

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Mladá Fronta: Praha 2007.

Recommended literature: Československá vlastivěda, díl III. Lidová kultura. Praha 1968.

Neruda, Jan: České národní tance. Praha 1930.

Neruda, Jan: O tanci. Rozjímání dle velmi učených lidí. In: Dílo Jana Nerudy VIII. Studie krátké a kratší I. Uspořádal M. Novotný. Praha 1923, s.165-189. Vetterl, Karel: K historii hanáckého tance „cófavá.“ Český lid 46, 1959, s. 277-286.

Laudová, Hannah: Prameny lidových tradic Čech. IPOS - ARTAMA: Praha 2000. 2. upravené vyd.

Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje. Praha 1991.

Langer, Josef Jaroslav: České prostonárodní obyčeje a písně. In: Bodláčí a růže. Praha 1957, s.262-292.

Němcová, Božena: Obrázky z Domažlicka. In: Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. Praha 1951.

Pospíšil, František: Mečový (zbrojný) tanec na slovanské půdě. Národopisný věstník českoslovanský 6, 1911, s. 25-56.

Čumpelíková, Barbora: Úloha NVČ v posílení tradice lidového tance. Český lid 57, 1970, s.178-189.

Sirovátka, Oldřich: Dvě formy folklorismu. Národopisné aktuality 26, 1989, s.159-165.

Bausinger, Hermann: Folklorismus jako mezinárodní jev. Národopisné aktuality 7, 1970, s.217-222.

Bogatyriov, Piotr: Ľudové divadlo české a slovenské. Bratislava 1971.

Janáček, Leoš: O lidové písni a lidové hudbě. Dokumenty a studie. Red. J.Vysloužil. Praha 1955.

Hostinský, Otakar: Lidová píseň, hudba a tanec. Praha 1911.

Stavělová, Daniela: Polka jako český národní symbol. Český lid 93, 2006, s. 3 - 26.

Stavělová, Daniela: Sto let předvádění lidového tance. Taneční listy 1995, č. 4, s. 5, č.5, s. 13, č. 6, s. 12.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: activity in lecture.

Requirement for successfull completion: oral exam.

Note

None

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans