Folk Dance in Space and Time - Seminar 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107LTS1 Z 2 2 seminar hours (45 min) of instruction per week, 32 to 42 hours of self-study Czech winter

Subject guarantor

Daniela STAVĚLOVÁ

Name of lecturer(s)

Daniela STAVĚLOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Pivotal dance types recording domestically in the 19th century presenting the cultural dance range which marks and is befitting to the historical context. The instruction aim is, based on dance notation in classical collections, to trace the folkdance repertoire in its changes in space and time. This covers the interpretation of dance notation, and understanding of the foundations of individual dance types and the nature of its variation.

Mode of study

Classes

Prerequisites and co-requisites

Dance experience, knowledge of Czech Folkdance.

Course contents

The aim of the course is to provide students with an idea of the changes in folkdance in relation to period and geographic space. As well, the students are introduced to the basic source material for the study of Czech folkdance (collections of folkdances) and learn how to work with them (reconstruction of the live form of the dance from notation). In instruction theory and practice are combined. In the first semester the main content is dance reels as a sample type of turning dance, and types of three-beat dances (minet, sousedska). Thes are researched from the viewpoint of the changes over time, variation in movement material, meter and number and groups of dancers. Instruction includes: Old types of pair dances, whose foundation is the turning of the pair in place and improvisation - turning dances in a circle - in 3/4 and 2/4 meter. Chodsko, Southern Bohemia Dance whose foundation is the emphasized turning of pairs gradually from place to place - Vrtak, Skocna, Dvoukrochak.

Celebratory and ceremonial dances - Minet

+ three-beat free dances - Lendler, Shtadysh, Tajch

+ double-dance - Rejdovak and Rejdovachka, Byehanka

Imitating dances with satyrical content - Furiant

with craftsmen topics - Miller, Shoemaker, Weaver.

Dances whose basis is community games: Trojicova, Kshandy, Myslivichek: Groups - Kaplanka, Kontratanc.

Dances with changing meters

Dances with firm or semi-firm connections to musical accompaniment - Dupak, Placava, Kalamajka, Rzhezanka, Manchester.

From Schottish to Polka: The Polka and its types.

Recommended or required reading

Required literature:

Sbírky lidových písní a tanců (jejich předmluva, uspořádání, rozsah, členění):

K.J.Erben: Prostonárodní české písně a říkadla. Praha 1862-4.

J.Vycpálek: České tance. Praha 1921. Č.Holas: České národní písně a tance. Praha 1908-10.

K.V.Adámek: Tance lidové v okresu hlineckém. Český lid 6-13, 1897-1904.

J.Zemánek: Tance našich okresů. Chrudimsko-Nasavrcko III. Chrudim 1911.

Z.Jelínková: Točivé tance. Gottwaldov 1959.

Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. IPOS ARTAMA: Praha 2003.

Recommended literature:

Národopisný sborník okresu hořického. Hořice 1895. Zde A.Rublič: Písně a taneční popěvky na Hořicku, s. 386-400. J.N.Hynek: Národní tance na Hořicku, s.412-417.

J.Jindřich: Chodský zpěvník. Praha 1951-54.

J.Michal a kol.: Písně tance z Hradecka. Hradec Králové 1959.

F.Suchý: Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku. Praha 1955.

P.Krejčí: Pojizerské a Podještědské písně a tance. Liberec 1963.

P.Krejčí: Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. Hradec Králové 1984.

Jihočeské tance. Díl I., II. České Budějovice 1979.

H.Laudová: Úvaha nad katalogem názvů lidových tanců. Český lid 54, 1969, s.233-236.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on activity in class.

Note

In the 2010/2011 academic year this course is not scheduled.

Schedule for winter semester 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room H1041
black studio

(Hartig Palace)
STAVĚLOVÁ D.
14:15–15:45
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 14:15–15:45 Daniela STAVĚLOVÁ black studio
Hartig Palace
parallel1

Schedule for summer semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans