Theatre for Children 2

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205QDPD2 ZK 2 10S Czech winter

Subject guarantor

Radek MARUŠÁK, Kateřina SCHWARZOVÁ

Name of lecturer(s)

Radek MARUŠÁK, Kateřina SCHWARZOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Enable students to formulate evaluation criteria for children's drama works. Introduction to subject literature. Considering of issues for research.

Mode of study

Readings, discussion, media recording sample analyses, text analyses.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

An elective course which provides students a glimpse into issues of theatre for children and youth.

Recommended or required reading

MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem. Ostrava: KDPM, 1983. 128 s.

---. O sani s mnoha hlavami: Dramaturgie a dramatika dětského divadla. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 58 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 8. ISBN 80-85040-05-0.

---. Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2000, 126 s. ISBN 80-85883-54-6.

PANOVOVÁ, Olga. Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá, 1989. 136 s. ISBN 80-06-00149-9.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

URBANOVÁ, Alena. Mýtus divadla pro děti. Praha: ARTAMA-IPOS, 1993. 70 s. ISBN 80-7068-063-6.

---. Popelka divadla pro děti. České Budějovice: KKS, 1986. 108 s.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: activity in lectures and class, completion of the course paper.

Schedule for winter semester 2019/2020:

Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
13.10.2019 09:00–10:30 Kateřina SCHWARZOVÁ
parallel1
24.11.2019 09:00–10:30 Kateřina SCHWARZOVÁ
parallel1
15.12.2019 09:00–10:30 Kateřina SCHWARZOVÁ
parallel1
12.01.2020 09:00–10:30 Kateřina SCHWARZOVÁ
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans