Theatre for Children 1

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205ZDPD1 Z 1 24S Czech summer

Subject guarantor

Radek MARUŠÁK

Name of lecturer(s)

Radek MARUŠÁK, Kateřina SCHWARZOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Enable students to formulate criteria for evaluating drama works for children. Introduce subject literature. Considering research issues.

Mode of study

Readings, discussion, media recording sample analyses, text analyses.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

An elective course which provides students a glimpse into issues of theatre for children and youth.

Recommended or required reading

MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem. Ostrava: KDPM, 1983. 128 s.

---. O sani s mnoha hlavami: Dramaturgie a dramatika dětského divadla. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 58 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 8. ISBN 80-85040-05-0.

---. Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2000, 126 s. ISBN 80-85883-54-6.

PANOVOVÁ, Olga. Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá, 1989. 136 s. ISBN 80-06-00149-9.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

URBANOVÁ, Alena. Mýtus divadla pro děti. Praha: ARTAMA-IPOS, 1993. 70 s. ISBN 80-7068-063-6.

---. Popelka divadla pro děti. České Budějovice: KKS, 1986. 108 s.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: activity in lectures and class, completion of the course paper.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans