FAMUFEST Industry

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
305MFFIN credit 1 Czech winter and summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Contents

Industry akce 39. ročníku FAMUFESTU:

20.4. 11:00 - 15:00 Chutnej Letná - Pitching magisterských projektů KP

Pitching magisterského projektu studujících Katedry produkce. Každý z 10 studentů a studentek představuje odborné porotě svůj Mgr. projekt. Porota následně vyhodnotí jednotlivé prezentace a určí vítěze, který bude odměněn finanční částkou od Asociace producentů v audiovizi.

21.4. 13:00 - 15:00 Klub Letka - Jak natáčet sex? // How to shoot sex?

ENG: The phenomenon of Intimacy Coordinators has already arrived in European cinema. What are the experiences of domestic actresses, actors, directors and directors with shooting intimate and sexual scenes? And what should the work of an Intimacy Coordinator look like in practice, so that the result is realistic and everyone can feel safe at the same time? In English.

21.4. 16:00 - 18:00 Klub Letka - Filmová výchova

CZ: Prezentace budoucího akreditovaného programu formou doplňkového studia pro studující a absolventy FAMU – Filmové výchovy. Debata o tom, jaké místo zastává filmová výchova v rámci českého vzdělávacího systému a kam by měla směřovat.

22.4. 11:00 - 13:00 Klub Letka - Umění jako terapie

CZ: Debata režisérů a absolventů FAMU s terapeutem a terapeutkou o tématu odrazu osobních traumat, pocitů a zážitků do jejich filmové tvorby. Lze se vyrovnat s traumatickou zkušeností prostřednictvím filmového média?

22.4. 13:30 - 15:30 Klub Letka - Festivalová strategie projektu // Film festival strategy

ENG: Lecturers from the ranks of film and festival professionals will discuss how to properly prepare a presentation of an audiovisual work at film festivals and pitching forums. What to think about in the development period and how to choose festivals? In English.

22.4. 16:00 - 18:00 Klub Letka - Budoucnost praktických cvičení na FAMU

Otevřená diskuze, kterou povedou zástupci a zástupkyně z řad studenstva a pedagogického sboru. Kam by měla směřovat spolupráce studentstva kateder režie, scenáristiky a dramaturgie? Mají být studentky a studenti vedeni k autorským počinům, nebo mají spolupracovat se scénáristy, scénáristkami, dramaturgy a dramaturgyněmi společně na vývoji?

Learning outcomes

-

Prerequisites and other requirements

-

Literature

-

Evaluation methods and criteria

Získání atestu je podmíněno:

1/ účastí na minimálně třech industry programech letošního ročníku FAMUFESTu, nezapomeňte se na místě zaprat do prezenčního archu;

2/ odesláním osobní reflexe navštívených akcí v délce 1400-2200 znaků na e-mail tereza.dvorakova@famu.cz.

Course web page

https://www.famufest.cz/

Note

-

Further information

Course may be repeated

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2022/2023:

Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
20.04.2023 11:00–15:00 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
lecture parallel1
21.04.2023 13:00–15:00 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
lecture parallel1
21.04.2023 16:00–18:00 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
lecture parallel1
22.04.2023 11:00–13:00 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
lecture parallel1
22.04.2023 13:30–15:30 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
lecture parallel1
22.04.2023 16:00–18:00 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
lecture parallel1

The subject is a part of the following study plans