Print study plan

Study plan Non-Verbal Theatre (Bc) – 3rd year

Study of qualification: Nonverbal Theatre
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Non-Verbal Theatre-Basic of Author Production 109NDZ1 ZK 12 5T 109NDZ2 Z 12 5T
Minimal number of credits per semester 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Acrobatics 703AKH5 Z 2 2CT 703AKH6 ZK 2 2CT
Improvisation 109IM5 Z 1 2T 109IM6 Z 1 2T
Jevištní řeč - herecká výchova 109JRE5 Z 2 2T 109JRE6 Z 2 2T
Chapters from the History of Non-Verbal Theatre 109KDND3 Z 2 2T 109KDND4 ZK 2 2T
Pantomime and Body´s mime 109PT5 Z 2 3T 109PT6 Z 2 3T
Non-Verbal Theatre workshop 109SKND3 Z 1 20S
Training 109T5 Z 1 4CT 109T6 Z 1 4CT
Basic of Dance Aesthetics 107ZTE1 Z 2 2T 107ZTE2 ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 12 13
Optional subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Non-Verbal Theatre (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 24 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 6 5
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.