Print study plan

Study plan Non-Verbal Theatre (Bc) – 1st year

Study of qualification: Nonverbal Theatre
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Non-Verbal Theatre-Pantomime and Body´s mime 109NDP1 Z 8 8T 109NDP2 ZK 8 8T
Minimal number of credits per semester 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Acrobatics 703AKH1 Z 2 4CT 703AKH2 ZK 2 4CT
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Circus arts-Juggling 109CAZ1 Z 2 4T 109CAZ2 ZK 2 4T
Theatre in the Context of the Western Cultural Development I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Improvisation 109IM1 Z 1 2T 109IM2 Z 1 2T
Jevištní řeč - herecká výchova 109JR1 Z 2 2T 109JR2 ZK 2 2T
Kinesiology 109KN1 Z 1 2T 109KN2 ZK 1 2T
Guitar for Non-Verbal Theatre 109KYND1 Z 1 1T 109KYND2 Z 1 1T
Contemporary trends of new circus 109STNC1 Z 1 2T 109STNC2 ZK 1 2T
Non-Verbal Theatre workshop
 
109SKND1 Z 1 20S
Technika klasického tance a analýza pohybu 109KTAP1 Z 2 2CT 109KTAP2 Z 2 2CT
Movement Techniques 109TP1 Z 2 2CT 109TP2 ZK 2 2CT
Training 109T1 Z 1 4CT 109T2 Z 1 4CT
Introduction to Music Theory for Non-Verbal Theater 109UTHN1 Z 2 2PT 109UTHN2 ZK 2 2PT
Minimal number of credits per semester 23 24
Optional subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Non-Verbal Theatre (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 31 32
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects -1 -2
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.