Print study plan

Study plan Music Directing (Mg) – 1st year

Study of qualification: Music Direction
Sound Design Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Music Direction
 
171HR7 Z 13 2T 171HR8 ZK 13 2T
Practical in Studio
 
171PS7 Z 8 4T 171PS8 ZK 8 4T
Special Aural Analysis
 
171SSA7 Z 2 1T 171SSA8 ZK 2 1T
Minimal number of credits per semester 23 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance
 
702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Scores Reading
 
171CPA7 Z 2 1T 171CPA8 Z 2 1T
Composition Technique Fundamentals
 
186ZST7 Z 1 1T 186ZST8 Z 1 1T
Minimal number of credits per semester 6 6
Optional subjects
Selected Topics in Music Directing (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 29 29
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 1 1
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.