Print study plan

Study plan Music Directing (Mg) – 2nd year

Study of qualification: Music Direction
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Music Direction 171HR9 Z 14 2T 171HR0 Z 14 2T
Practical in Studio 171PS9 Z 10 4T 171PS0 Z 12 4T
Minimal number of credits per semester 24 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Scores Reading 171CPA9 Z 2 1T
Composition Technique Fundamentals 186ZST9 Z 1 1T 186ZST0 ZK 1 1T
Minimal number of credits per semester 3 1
Optional subjects
Selected Topics in Music Directing (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 3
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.